14 april 2022

Aan de slag met MKS? Vind je weg met dit nieuwe digitale magazine

Is jouw organisatie al aan de slag gegaan met MKS? Wil je weten hoe je begint en welke hulpmiddelen bij jouw situatie passen? Het nieuwe digitale magazine Aan de slag met MKS leidt je stapsgewijs naar de voor jou relevante info, tools en goede voorbeelden.

Steeds meer zorgorganisaties gaan concreet aan de slag met het invoeren van MKS, de standaard werkwijze voor het organiseren van medische kindzorg buiten het ziekenhuis. De invoering kan in het begin lastig zijn, blijkt in de praktijk. Er zijn weliswaar veel praktische hulpmiddelen, zoals stappenplannen, checklijsten en goede voorbeelden. Maar welke zijn voor jou en je zorgteam nou het meest geschikt?

Nieuw magazine

Het nieuwe digitale magazine Aan de slag met MKS helpt daarbij. Het biedt overzicht en samenhang. Het magazine, een doorklikbaar pdf, biedt overzicht en samenhang. Het zet in begrijpelijke taal nog eens op een rij zet wat MKS (Medische Kindzorg Samenwerking) ook alweer is, waarom het bestaat en hoe jij in jouw organisatie ermee aan de slag kunt. Vervolgens leidt het je via een eenvoudige checklist naar die info en tools op de MKS-website die voor jouw organisatie en/of in jouw situatie het meest relevant zijn.

De beste route

Het magazine is ontwikkeld samen met zorgprofessionals, beroepsgroepen, vertegenwoordigers van kind en gezin en kwaliteitsmedewerkers. Zij ervaren het magazine als erg handig. Ze zeggen: je vindt makkelijk de voor jou beste route naar invoering van MKS. Termen als beslisboom, hulpbehoeftescan en kinderleefdomeinen worden concreet. Je ontdekt op welke onderdelen je als team al volgens de MKS-werkwijze werkt. Of je realiseert je dat je niet per sé alle stappen tegelijk hoeft te zetten, maar ook klein kunt beginnen.

Aan de slag met MKS

… in het digitale magazine ‘Aan de slag met MKS’ klik je eenvoudig door naar de voor jou meest relevante info en tools…

Visitaties

Heb je behoefte aan hulp op maat? Kind & Ziekenhuis biedt 30 zorgorganisaties dit jaar de mogelijkheid van een visitatie. Wij komen dan langs, bekijken in welke mate je als team en in jouw regio al werkt volgens de MKS-werkwijze en geven praktisch advies hoe je MKS verder kunt implementeren. Het is gratis, dus aarzel niet en meld je aan! Mail naar academy@kindenziekenhuis.nl.

Meer info

Het magazine Aan de slag met MKS is te vinden op integralekindzorgmetmks.nl. Hier zijn ook alle checklijsten, stappenplannen, infographics, animaties, filmpjes en andere tools te vinden die je verder op weg kunnen helpen.

Het magazine Aan de slag met MKS is ontwikkeld door Kind & Ziekenhuis, mede namens onze MKS-partners BINKZ, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, NVK en V&VN Kinderverpleegkunde.

Naar het digitale magazine Aan de slag met MKS