Rol ouders voorkomen angst en pijn

12 juli 2023

Terugblik op ons werk in 2022 in vogelvlucht

Optimale kindzorg voor ieder kind en zijn of haar gezin. Dat is waar Kind & Ziekenhuis ook in 2022 weer hard aan werkte. Samen met onze samenwerkingspartners, maar ook met degenen om wie het gaat: kinderen, ouders en brussen. Je leest er alles over in ons Activiteitenjaarverslag 2022. 

Waar gaat dat activiteitenjaarverslag zoal over?

Over de stem van het kind

Het was een jaar waarin we veel aandacht besteedden aan de stem van het kind in de medische kindzorg. Belangrijk, want optimale kindzorg is alleen mogelijk als kinderen daar zelf zeggenschap over hebben.

 • In 2022 kregen we groen licht voor ons project Een grote stem voor kleine mensen, waarin we onderzoeken wat kinderen zelf nodig hebben om hun stem te kunnen laten horen bij ‘samen beslissen’.
 • In 2022 werd de 30ste KinderAdviesRaad een mijlpaal voor Kind & Ziekenhuis, en een signaal dat de stem van het kind een vaste plek heeft gekregen in ziekenhuizen en kinderrevalidatiecentra.
 • De kinderen van de landelijke KinderAdviesRaad gaven ons ook in 2022 weer tal van waardevolle adviezen. Zoals over het organiseren van zorg in de eigen omgeving, wat ook het thema was van de landelijke KAR-dag 19 november. De landelijke KAR gaf in 2022 ook belangrijke input voor het project Een grote stem voor kleine mensen.
 • De landelijke KinderAdviesRaad adviseerde in 2022 ook in het project over wachttijden in zorgorganisaties, die vaak stress veroorzaken bij kinderen. Met als resultaat, mede dankzij deze adviezen, onze praktische ‘Handreiking Wachttijden voor kinderen verbeteren – het kan dus wel!’

Over de stem van ouders

Ook in 2022 gaven ouders die met medische kindzorg te maken hebben ons en elkaar weer waardevolle inzichten en adviezen in onze landelijke OuderAdviesRaad.

Een van de ouders zegt het zo:

Voor mijn gevoel draag ik bij aan het verder professionaliseren van de kindzorg, door kritisch mee te denken over inhoud, bruikbaarheid en haalbaarheid van tools en instrumenten voor kinderen en hun ouders, en door mijn persoonlijke ervaringen met de kindzorg te delen. Je voelt je gehoord!”

Over angst- en pijnvrije kindzorg

Kindzorg zonder angst, pijn en stress was ook in 2022 weer een belangrijk onderwerp. Gelukkig is er in steeds meer zorgorganisaties aandacht voor. Kind & Ziekenhuis ondersteunt deze ontwikkeling onder meer door zorgprofessionals praktische tools aan te reiken, die we samen met zorgverleners en ouders ontwikkelen.

 • In 2022 maakten wij, na uitgebreid onderzoek, een infosheet met alle mogelijke middelen en technieken ter voorkoming van angst, pijn en stress overzichtelijk op een rij, zodat zorgprofessionals maatwerk kunnen leveren.
 • Kind & Ziekenhuis deed in 2022 onderzoek naar wat de rol van ouders kan zijn bij het voorkomen van angst, pijn en stress bij medische handelingen. De uitkomsten werden vervat in een overzichtelijke poster voor zorgprofessionals.
 • Wij ontwikkelden met PROSA kenniscentrum en Skills4Comfort meerdere vertalingen van onze gezamenlijke folder Helpend taalgebruik bij medische ingrepen. De folder vertelt ouders hoe zij hun kind kunnen ondersteunen rond medische handelingen.

Over Medische Kindzorg Samenwerking

Ook in 2022 stond de verdere ontwikkeling van Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) centraal in ons werk. MKS betekent dat zorgprofessionals samen met kind en gezin, samen met elkaar en samen met professionals in niet-medische domeinen de best passende zorg en ondersteuning organiseren voor kind en gezin. Waar het kind zich ook bevindt en zonder discontinuïteit.

 • In 2022 lanceerden wij onze vernieuwde MKS-website voor zorgprofessionals (medischekindzorgsamenwerking.nl) met alle denkbare tools en goede voorbeelden die handig zijn bij het (verder) invoeren van Medische Kindzorg Samenwerking.
 • Het praktische MKS-magazine kwam beschikbaar op de MKS-website, waarmee zorgorganisaties makkelijk die info en tools vinden die voor hun specifieke situatie het meest geschikt zijn.
 • Als zorgorganisaties kon je het adviesvisitatieteam van Kind & Ziekenhuis uitnodigen om te inventariseren hoever je al bent met MKS en je advies te geven welke route verdere invoering van MKS het best bij jou past.

En verder…

 • koos de jury Hilda Mekelenkamp (LUMC) als Kinderverpleegkundige van het jaar 2022;
 • werkten we mee aan veel richtlijnen zoals de Kwaliteitsstandaard voor betere overgang naar volwassenzorg, verbetering van het Individueel Zorg Plan en de Richtlijn Palliatieve zorg aan kinderen;
 • stimuleerden we via het project Ouder- en Brussupport onderlinge ondersteuning;
 • wisselden we weer veel kennis uit via de Academy Ervaringsprofs;
 • kon je ook in 2022 weer meedoen aan de Leergang Family Integrated Care;
 • konden tientallen kinderen dankzij onze AV1-robot toch meedoen op en rond school ondanks hun ziekte;
 • leerden we weer meer over hoe kinderen en ouders de zorg ervaren via onze Ervaringsmonitor;
 • lieten we van ons horen in Den Haag en aan alle overlegtafels die voor de medische kindzorg relevant zijn.
Activiteiten Jaarverslag 2022

En wat nog meer? Lees het in ons activiteiten jaarverslag 2022!

Naar het activiteiten jaarverslag 2022

Naar eerdere activiteiten jaarverslagen