Ja dokter nee dokter

12 april 2016

Australische rechter veroordeelt 6 jarig jongetje tot chemo

Wat zijn de rechten van kinderen en jongeren en hun ouders in Nederland in de medische zorg? De vernieuwde website van Stichting Kind en Ziekenhuis Ja Dokter, Nee Dokter legt het uit aan kinderen en jongeren.

Vandaag is de vernieuwde website www.JaDokterNeeDokter.nl live gegaan. Op deze site worden de rechten van het kind, dat in aanraking komt met medische zorg, helder voor kinderen en jongeren beschreven in de leeftijdscategorieën tot 12 jaar, van 12 tot 15 jaar en vanaf 16 jaar. Ook is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende zorginstellingen zoals ziekenhuis, revalidatie, thuiszorg, huisarts en andere zorg. Het komt in Nederland zelden voor dat een rechter, de ouders verplicht om hun kind tegen de wil van de ouders in een medische behandeling te ondergaan.

De veroordeling in Australië heeft de discussie over de rechten van het kind in medische trajecten weer eens doen oplaaien. De zesjarige Ocean heeft een agressieve vorm van hersentumor met fatale uitzaaiingen en de ouders vonden een zware chemokuur dan ook niet meer wenselijk. Dit zou de kwaliteit van het nog korte leven van hun kind alleen maar verslechteren en geen uitkomst bieden op genezing. De rechter besliste echter anders en zette de ouders uit de ouderlijke macht waardoor de chemokuur toch kan worden doorgezet.

De directeur van de Nederlandse Stichting Kind en Ziekenhuis, Hester Rippen zegt hierover: “Gelukkig zijn de rechten in de zorg van het kind in Nederland beter geregeld. Wij komen al bijna 40 jaar op voor de rechten van kinderen die een medische behandeling moeten ondergaan. Een gang naar de rechter komt hier dan ook zelden voor. Bovendien hebben zorgprofessionals, kinderen en ouders in Nederland meerdere mogelijkheden om hun recht te halen zoals bij Veilig Thuis, het vroegere advies- en meldpunt Kindermishandeling. Al die zaken zijn geregeld in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In die wet gaat het om twee heel belangrijke zaken: INFORMATIE en TOESTEMMING.”

Leed zo dragelijk mogelijk maken

Stichting Kind en ziekenhuis is destijds door ouders opgericht om de vaak traumatische ervaring die kinderen en ouders ondervinden in een medisch zorgtraject zo prettig mogelijk te laten verlopen en heeft onder andere bereikt dat ouders bij hun kinderen in het ziekenhuis mogen blijven (rooming in), erbij zijn als een kind uit narcose ontwaakt, artsen en verplegend personeel duidelijk uitleggen wat de behandeling inhoudt en nog vele andere zaken die het leed zo dragelijk mogelijk moeten maken. Hester Rippen: “We timmeren niet zo aan de weg voor het grote publiek, maar we mogen best trots zijn op wat we hebben bereikt. Onze site ‘Ja dokter nee dokter’ is een goed voorbeeld van heldere informatie verstrekking aan ouders en kinderen.”

Rechten van het kind

Wat zijn de rechten van kinderen en jongeren in de medische zorg? Dit is wettelijk geregeld, maar wetten zijn vaak niet eenvoudig te begrijpen. Daarom legt de website www.JadokterNeeDokter.nl duidelijk en overzichtelijk uit welke rechten kinderen en jongeren precies hebben bij medische behandelingen. Bijvoorbeeld: wanneer hebben kinderen het recht om mee te beslissen over een onderzoek of behandeling? En hoe oud moet je zijn om je eigen medische keuzes te maken?

Op de site www.JaDokterNeeDokter.nl staat bijvoorbeeld dat je in Nederland vanaf 16 jaar je eigen beslissingen mag nemen. In de medische wereld word je op deze leeftijd gezien als volwassen.

Op onze geheel vernieuwde website vind je nu ook de ‘algemene rechten van kinderen in de zorg’. En omdat de website ook informatie voor tieners bevat is deze nu ook te vinden via www.MijnRechtenAlsZiekKind.nl.

Voor meer informatie:

Australische jongen: Item van Editie NL van RTL4 van maandag 11 april

WGBO

Voor kinderen en tieners – WGBO en algemene rechten van het kind in de medische zorg:

www.JaDokterNeeDokter.nl

www.MijnRechtenAlsZiekKind.nl

www.kindenziekenhuis.nl

www.kindenzorg.nl