20 november 2016

GEZOCHT: ErvaringsDeskundigen en KindZorgProfessionals!

Smiley

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Wij kennen het Smiley-keurmerk toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door het niveau van hun kindgerichte zorg, beoordeeld vanuit het perspectief van het kind en de ouders.

De Smiley bestaat in Brons, Zilver en Goud. Toekenning van een Smiley geeft aan dat de door ons beoordeelde zorg voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis aan de betreffende Smiley stelt.

Visitaties

Zorgorganisaties die op gaan voor een Smiley worden bezocht door een visitatieteam. Dit team bestaat uit een teamleider, een ervaringsdeskundige en een zorgprofessional. Het team beoordeelt de zorgorganisatie vanuit patiëntenperspectief op basis van specifieke criteria.

De bijdrage van de Ervaringsdeskundige en de Zorgprofessional is gebaseerd op zijn of haar kennis en ervaring in de medische kindzorg. De rollen worden vervuld op basis van vrijwilligheid; u ontvangt een vrijwilligersvergoeding en de daadwerkelijk gemaakte reiskosten worden vergoed.

HELP MEE!

Wij zoeken meer Ervaringsdeskundigen en Zorgprofessionals om onze visitatieteams te versterken.

Heb jij ervaring met de medische kindzorg door en met je kind(eren)? Ben je kinderarts, (kinder)verpleegkundige, pedagogisch medewerker of anderszins werkzaam als kindzorgprofessional? En ben je werkzaam in een ziekenhuis, de thuiszorg, kinderrevalidatie, bij een verpleegkundig kinderzorghuis of -kinderdagverblijf ? Heb je affiniteit met onze doelstellingen en ben je een aantal dag(del)en per jaar beschikbaar om visitaties uit te voeren?

Dan zoeken we JOU!

Meer informatie & aanmelden
Neem voor vragen of aanmelding contact op met Eva Schmidt – Cnossen van Kind & Ziekenhuis: info@stichtingkindenziekenhuis.nl. Bekijk ook onze websites:

www.kindenziekenhuis.nl
www.kindenzorg.nl
www.jadokterneedokter.nl
www.mijnrechtenalsziekkind.nl