Smiley voor Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven

27 september 2016

Gouden Smiley voor CityKids Medische Kindzorg Instelling Rotterdam

Een interview met Citykids, het eerste Verpleegkundig Kinderdagverblijf die een Gouden Smiley Medische kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven hebben behaald op 23 september 2016. Deze dag behaalde ook eerste Verpleegkundige Kinderzorghuis (kinderhospice), Kinderhospice Zonnacare, deze Gouden Smiley.

Vol trots heeft CityKids, als eerste Medische Kindzorg Instelling in Nederland buiten het ziekenhuis, de Gouden Smiley Medische Kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven in ontvangst mogen nemen uit handen van Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis in het bijzijn van André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland op het Nationale EACH congres ‘Medische Kindzorg: de vernieuwing! Wat is uw rol?’ van Kind & Ziekenhuis, EACH, MOCHA Project en MKS programma op 23 september 2016 in Zeist.

Achtergrond

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling in het centrum van Rotterdam met een unieke focus op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor kinderen, in de leeftijd van 0-5 jaar met een (intensieve) verpleegkundige zorgvraag. Kinderverpleegkundigen en (ortho) pedagogen werken samen met kind en ouders, de kinderarts en andere eventueel betrokken behandelaars (kinderfysiotherapeut en (pre) logopediste) aan een geïntegreerd zorgplan gebaseerd op de 4 kinderleefdomeinen Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling zoals beschreven in het Medische Kindzorgsysteem (MKS). In het kinderdagcentrum worden kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeld. Het kinderdagcentrum van CityKids is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autisme spectrum. Ook hier werken (ortho) pedagogen en HBO opgeleide pedagogen samen met ouders en eventueel betrokken andere behandelaren aan een geïntegreerd behandelplan. CityKids geeft bijzondere kinderen de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen!

Pilot Smiley keurmerk

Voor CityKids kwam de oproep in januari jl. om mee te doen aan de pilot van Stichting Kind en Ziekenhuis voor de Smiley Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven in een hele drukke periode. Ambitieuze en innovatieve plannen voor het herinrichten en herbestemmen van een oude leegstaande kerk in Rotterdam Noord naar een multidisciplinair kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind en zijn familie vraagt van het team van CityKids de komende jaren alle aandacht. De heilige Familiekerk in Rotterdam Noord gaan we omtoveren in een echt Familiehuis. Ondanks die drukke periode leek het meedoen aan dit pilot een kans om onze organisatie te laten zien en `door te laten lichten` door een organisatie waar wij volledig achter staan en ook echt mee verbonden willen zijn en `bij willen horen`. Dus naast de enorme uitdaging in een al drukke periode werden we versterkt door onze vaste overtuiging dat juist kinderen, hun ouders en omgeving buiten het ziekenhuis verzekerd moeten zijn van kindgerichte zorg. Kindgerichte zorg wat zowel familiegericht als ontwikkelingsgerichte zorg betekent, dat is immers zo doorgedrongen in onze organisatie dat we die uitdaging aandurfden! We stelden onze ambitie hoog: het moest dan wel een Gouden Smiley worden!.

In onze dagelijkse praktijk op beide dagverblijven gaat het ook alleen maar om die ene familie. Wat heeft het specifieke zieke kind en zijn familie nodig en hoe kunnen wij als zorgprofessionals deze verschillende families, die bij ons in zorg zijn, het beste ondersteunen. Niet alleen door dagelijkse verzorging en behandeling te geven maar juist ook door inzet van ons netwerk, waar wij actief deel van uit maken, zorg waar nodig en zo nodig. In het Rotterdamse zorglandschap zijn we goed op de hoogte waar wie zit en wie waar goed in is.

CityKids, Rotterdam: “Hier willen we bij horen, maar dan gaan we ook wel echt voor GOUD. De Gouden Smiley staat namelijk voor excellente kindgerichte zorg!”

Doordat het zorglandschap verandert en de zorg voor het zieke kind verhuist, lijkt alles meer en meer op zijn plek te vallen. Door de implementatie van de visie en missie van Stichting Kind en Ziekenhuis, de waarden en rechten waar het Smiley keurmerk voor staat, alle ontwikkelingen met familie geïntegreerde zorg, het steeds meer toepasbare Medische Kindzorgsysteem, wijkteams die goed functioneren, het steeds professionelere netwerk van kinderpalliatieve zorg, versterken visie en organisaties elkaar, wordt er beter samen gewerkt, waardoor de zorg voor het zieke kind, ouders en omgeving niet alleen in het ziekenhuis goed geoutilleerd is, maar juist ook de organisatie en professionaliteit in de eigen omgeving ten goede komt. Wederom zorg zo nodig waar nodig!

Medische Kindzorgsysteem

Alle kinderverpleegkundigen van CityKids hebben de 4 daagse MKS scholing gevolgd. Deze kennis heb je in de kinderthuiszorg, wijk en kinderdagverblijven ook echt nodig. Al bestaat ons verpleegkundig team uit zeer ervaren kinderverpleegkundigen, alleen ziekenhuiservaring is niet genoeg. De wereld buiten het ziekenhuis is echt een andere. Het besef onder de kinderartsen en kinderverpleegkundigen uit het ziekenhuis is nog niet genoeg door gedrongen hoe belangrijk het is om daadwerkelijk al in het ziekenhuis de hulpbehoefte scan af te nemen en de 4 kind leef domeinen in kaart te brengen. Zo wordt er niets over het hoofd gezien en zal de zorg dichtbij het kind en zijn omgeving gewaarborgd zijn. De kinderverpleegkundigen uit het ziekenhuis moeten aangehaakt worden en blijven en ook massaal de MKS scholing gaan volgen. Dan pas zal de continuïteit van zorg voor het zieke kind en zijn familie aansluiten bij de steeds veranderde behoefte(n) van het zieke kind en zijn familie in de eigen omgeving.

Smiley Keurmerk Traject

Het voordeel van een team met kinderverpleegkundigen met veel ziekenhuiservaring was de bekendheid met keurmerken. Niet alleen de bekendheid maar de overtuiging dat het kind en ouders echt partner in zorg zijn en niet meer weg te denken zijn in het beslissen en bespreken van wat er in het ziekenhuis voor hun kind en familie nodig is maar juist ook de regie van ouders voor de behoeften van het kind en zijn familie buiten het ziekenhuis wereld, in de thuissituatie, in de eigen omgeving.

In de maanden februari tot 19 mei jl. de dag van de visitatie hebben we samen met ouders hard gewerkt om de Ervaring- en Medewerkersmonitor, de Thermometervragenlijsten in te vullen, beleidsstukken, website en voorzieningen intern te toetsen aan de criteria van het Smiley keurmerk. Van vrijwilliger op de rolstoelbus, tot kokkin van de gezonde warme maaltijden, van administratiemedewerker tot directeur, de ouders uit de oudercommissie, we waren er allemaal vol van. De wekelijkse nieuwsbrieven aan de medewerkers begonnen altijd met één van de 10 punten uit het Handvest Kind & Zorg. 19 mei naderde snel, maar we waren er klaar voor. Vol trots lieten de vrijwilligers en medewerkers de organisatie zien en dat is opgemerkt in de quote uit het visitatie rapport die hieronder is weergegeven:

“Alle medewerkers dragen op de visitatiedag een Smiley badge met eigen naam. De sfeer is open, vriendelijk en professioneel”

22 juni jl. zouden we de uitslag krijgen. Die dag vierden we de opening van de buitenspeelplaats, gerealiseerd door schenkingen van 4 fondsen. Samen met de kinderen en hun ouders en veel collega’s uit het netwerk kregen we te horen dat we bijna Goud hadden. Twee verbeteracties moesten nog plaatsvinden. Het één was meer informatie en duidelijkheid geven op de website en het tweede punt was het verbeteren van de veiligheid en kind gerichtheid van de buitenspeelplaats, die ten tijde van de visitatie inderdaad armoedig was. Binnen een maand hebben we aan beide verbeterpunten gewerkt.

Dat we nu op een mooi nationaal congres van Kind & Ziekenhuis het Smiley keurmerk uitgereikt mogen krijgen geeft ons een zeer voldaan gevoel. Al ligt er ook een grote opdracht: we realiseren ons dat het dagelijkse vertrouwen van kind en ouders ons bestaansrecht geeft, daarnaast willen we blijven voldoen aan de eisen die bij het ontvangen van een Gouden Smiley horen, die zullen we te allen tijde ook als gehele organisatie in de toekomst waar moeten blijven maken. Dat houdt ons scherp in onze ambitie en realiseren van het innovatieve project om van een oude kerk een sociaal maatschappelijke en culturele bestemming te maken. Een echt Familiehuis voor families met een chronisch ziek kind voor de stad Rotterdam en omgeving.

In het Familiehuis komen vanaf volgend najaar de volgende zorgfuncties:

  • Verpleegkundig kinderdagverblijf – Een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar, met een intensieve verpleegkundige zorgvraag.
  • Kinderdagcentrum – In het kinderdagcentrum worden kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeld. Het kinderdagcentrum is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autisme spectrum.
  • Kinderzorg kliniek – De Kinderzorg kliniek, een zelfstandig multidisciplinair kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind en zijn familie. Het is straks niet meer nodig om voor poliklinische zorg en dagbehandeling naar het ziekenhuis te gaan, want er zal een kinderarts in het familiehuis aanwezig zijn.
  • Verpleegkundig kinderzorghuis – Een verpleegkundig kinderzorghuis, waar kinderen en hun ouders terecht kunnen als stap tussen ziekenhuis en thuis. In een veilige kindvriendelijke omgeving kunnen ouders na een intensieve ziekenhuisopname van hun kind verpleegkundige handelingen leren zodat ouders met vertrouwen de zorg voor hun kind thuis zelf aan kunnen. Naast een logeerhuis kan het ook een hospice functie vervullen waar kinderen in de laatste fase van hun leven samen met ouders en broertjes en zusjes kunnen worden verzorgd.
  • Pastorie – In de Pastorie, behorende bij het Familiehuis, zullen appartementen worden gecreëerd waar jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een verstandelijke beperking beschermd kunnen wonen. Zij zullen betrokken worden binnen de wijk en in het Familiehuis met verschillende dagactiviteiten.

De verwachting is dat we een jaar aan het verbouwen zijn en hopen najaar 2017 de eerste kinderen in de kerk te kunnen opvangen. De website www.defamiliekerk.nl zal dit hele spannende proces verslaan.

Wij danken Stichting Kind en Ziekenhuis voor de goede professionele en vriendschappelijke begeleiding en zullen hen ook zeker advies vragen bij de inrichting van het nieuwe Familiehuis. Het heeft ons team veel gebracht, processen zijn beschreven, PDCA cyclus weer op ons netvlies, we spreken elkaar aan en kijken kritisch samen waarom we doen wat we doen.

Ouders zijn onze belangrijkste partner in zorg. We willen hun kinderen de beste ontwikkelingskansen geven en laten genieten in een veilige kindgerichte omgeving!

Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/ of aan de drop-out criteria.
Meer info over de alle Smileys en de criteria: www.kindenziekenhuis.nl/smiley.

Meer info?

CityKids – www.mkdvcitykids.nl
Kinderhospice Zonnacare – www.zonnacare.nl
Medische Kindzorgsysteem – www.hetmedischekindzorgsysteem.nl
Smileys en Criteria – www.kindenziekenhuis.nl/smiley
Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg – www.kindenziekenhuis.nl/handvest