Handreiking complementaire zorg

20 oktober 2023

Handreiking complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase gepubliceerd

De eerste Handreiking complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase is gepubliceerd. De Handreiking is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

Het document komt voort uit een behoefte bij zorgprofessionals, patiƫnten en naasten aan concrete handvatten over wanneer en hoe complementaire zorg al dan niet in te zetten.

Aanvullende zorg

Complementaire zorg is aanvullende zorg die gegeven kan worden naast de reguliere zorg en in overleg met zorgverleners. Het gaat uit van een holistische benadering die lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat.

De Handreiking complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase beschrijft op een praktische manier welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar kunnen zijn en hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast.

Meer info

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd.

De richtlijn is te vinden op Palliaweb:
https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/complementaire-zorg-(kinderen)

Meer over de richtlijn:
https://iknl.nl/nieuws/2023/complementaire-zorg-kinderen-in-palliatieve-fase

Meer over complementaire palliatieve zorg:
https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/complementaire-zorg