28 december 2023

Masterclass en samen-leren-trajecten op steeds meer plaatsen in Nederland

Samen beslissen met kinderen en jongeren – we willen het allemaal, maar hoe doen we het? En hoe doen we het  goed? De kinderen, jongeren én ouders van het project ‘Een grote stem’ wijzen de weg!

Kinderen, jongeren en ouders betrokken bij het project ‘Een grote stem’ hebben ons in gesprekssessies verteld wat zij vinden van ‘samen beslissen’, wat zij daar zelf onder verstaan en wat zij van zorgverleners nodig hebben hun stem te kunnen laten horen. De uitkomsten van deze sessies vormen onze Grote Stem – expertise: samen beslissen met kinderen en jongeren zoals zij dat zelf willen. In onder meer masterclasses en samen-leren-trajecten verspreiden wij deze kennis.

Naar een samenvatting van onze Grote Stem – expertise

Masterclass

Op basis van de input van kinderen, jongeren en ouders geven wij als projectteam van ‘Een grote stem’ de masterclass Samen beslissen met kinderen (en ouders). In deze leersessie staan kinderen, jongeren en/of ouders zelf ‘voor de klas’.

In de masterclass van ‘Grote Stem’ ontdekken zorgverleners te hoe zij kinderen en jongeren kunnen begeleiden in het laten horen van hun stem. Aan de orde komen de inzichten uit de gesprekssessies die wij hadden met kinderen en jongeren. Wat verstaan kinderen zelf verstaan onder samen beslissen? Wat hebben zij van zorgverleners nodig hebben om ook echt gelijkwaardig te kunnen meebeslissen? Kinderen, jongeren en ouders vertellen dit tijdens de masterclass zoveel mogelijk zelf.

Naar meer info over de masterclass

Samen-leren-trajecten

Behalve onze masterclass organiseren wij als projectteam samen-leren-trajecten met zorgorganisaties die (verdere) stappen willen zetten in samen beslissen met kinderen. Deze trajecten richten zich met name op de behoefte aan zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van kinderen (MKS).

Kinderen en jongeren willen zich graag goed voorbereiden op de gesprekken met zorgverleners waarin beslissingen worden genomen over hun behandeling en/of hun zorg. Dit is gebleken in de gesprekssessies van het project ‘Een grote stem’. De gespreksinstrumenten Kindtool Mijn positieve gezondheid en de IMPACT-tool kunnen daarbij helpen.

Naar meer info over samen-leren-trajecten

Bijdragen vanuit ‘Grote stem’ aan symposia en workshops

Het projectteam van ‘Grote stem’ levert regelmatig een bijdrage aan congressen symposia en workshops waarin het betrekken van kinderen en jongeren bij de zorg centraal staat of aan de orde komt. Op deze manier wordt de Grote Stem-expertise over samen beslissen met kinderen en het aanreiken van gespreksinstrumenten nog wijder verbreid.

 

Een greep uit de activiteiten tot nu toe:

* masterclass Samen beslissen met kinderen in het UMCG in Groningen

Op 10 mei werd de eerste masterclass als try-out gegeven aan een multidisciplinair team van het UMCG in Groningen.

* samen-leren-traject met KinderThuisZorg Nederland

In het samen-leren-traject met KinderThuisZorg gaan praktijk-coaches van KinderThuisZorg Nederland hun collega-zorgverleners coachen in samen beslissen met kinderen met behulp van het gespreksinstrument Kindtool Mijn positieve gezondheid. Op deze manier gaan Kind &Ziekenhuis en KinderThuisZorg samen leren hoe samen beslissen met kinderen in de praktijk gaat.

* masterclasses Samen beslissen met kinderen bij KinderThuisZorg Nederland

Op 5 juni mei vond bij wijze van kick-off van het samen-leren-traject met KinderThuisZorg een masterclass Samen beslissen met kinderen plaats in Utrecht voor praktijkcoaches van KinderThuisZorg Nederland.

* samen-leren-traject met Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden

Onder de titel ‘Samen beslissen in de Academische Leerwerkplaats’ gaan studenten op een van de verpleegafdelingen gespreksinstrumenten aanreiken en gesprekken voeren met kinderen en ouders. Ook andere zorgverleners gaan de masterclass ‘Samen beslissen met kinderen’ volgen, aangevuld met workshops op het gebied van positieve gezondheid en Medische Kindzorg Samenwerking (MKS). Kind &Ziekenhuis gaat leren van de ervaringen in Leiden en deze kennis verwerken in de Grote Stem – activiteiten.

* masterclasses Samen beslissen met kinderen in Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden

 Op 16 november vond bij wijze van kick-off van het samen-leren-traject met WAKZ Leiden een masterclass Samen beslissen met kinderen plaats, die open stond voor alle zorgmedewerkers in het kinderziekenhuis.

* samen-leren-traject met Tergooi MC in Hilversum

Tergooi MC heeft al eerder stappen gezet in het ontwikkelen van samen beslissen met kinderen. Kind & Ziekenhuis en Tergooi MC starten binnenkort een samen-leren-traject waaarin de Grote Stem-expertise en die van Tergooi MC gebundeld wordt. Alle zorgverleners die in Tergooi MC met kinderen werken zal leersessies in samen beslissen met kinderen worden aangeboden.

* inspiratieworkhop Samen beslissen met kinderen in de kinderpalliatieve zorg

Het projectteam van ‘Grote Stem’ gaf op 3 oktober en op 6 november een inspiratieworkshop Samen beslissen met kinderen voor zorgverleners betrokken bij de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK).

De workshop, gebaseerd op de Grote Stem-masterclass, vond plaats in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg en de regionale NIK. De workshop bevat onder meer het onderdeel ‘vraag maar raak!’ aan kind en ouder.

* workshop ‘Hoe betrek je jongeren bij projecten in de zorg’ op 27 november met Crohn en Colitis NL.