6 juni 2024

Samenwerkende kindzorg partijen uitten Bezorgdheid over Wlz-Maatregelen

De samenwerkende partijen in de medische kindzorg (Medische Kindzorg Samenwerking partners*) hebben hun zorgen geuit over de impact van de voorgestelde wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) zoals aangekondigd door demissionair minister Helder in haar kamerbrief van 15 april 2024. De wijzigingen, die een doelmatigheidsbesparing van € 170 miljoen vanaf 2025 beogen, zouden volgens de MKS-partners ernstige gevolgen hebben voor gezinnen met kinderen die medische en palliatieve zorg nodig hebben.

In haar kamerbrief stelt minister Helder dat zorgaanbieders een efficiëntieslag binnen de Wlz moeten maken, waarbij een structurele taakstelling op de tarieven van zorgzwaartepakketten (zzp’s) wordt doorgevoerd. De MKS-partners wijzen erop dat dit besluit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de circa 10.615 kinderen met een Wlz-indicatie (peildatum november 2022, Staat van Volksgezondheid en Zorg). Vooral voor de 5110 kinderen die intensieve medische en verpleegkundige zorg nodig hebben, is de bestaande zorgprofielstructuur ontoereikend.

Klik hier voor het hele bericht en de brief