15 september 2016

Wie wordt de Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ 2016?

Op 23 september wordt er tijdens het congres “Medische Kindzorg: De vernieuwing! Wat is uw rol?” door Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis de award Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2016 uitgereikt.

Diverse kinderverpleegkundigen die het kind en gezin echt zien als gelijkwaardige partner in de zorg en dat tot uiting laten komen in de praktijk, zijn hiervoor genomineerd. De kinderverpleegkundigen zijn genomineerd door ouders, kinderen en collega’s.

De afgelopen weken is er veel gestemd op de genomineerden via http://www.cognicum.com/each-nationale-congresdag.

De kinderverpleegkundige met de meeste stemmen zal op 23 september de award in ontvangst mogen nemen en zich een jaar lang Kinderverpleegkundige “Family Integrated Care” van 2016 mogen noemen!

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders waarbij kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Van ‘Family Centered Care’ naar ‘Family Integrated Care’ betekent een verschuiving van kind en gezin betrekken en het gezinsleven zo normaal mogelijk door laten gaan zonder scheiding van kind en ouders, naar een model van kind en gezin waarbij het gezinsleven centraal staat en het gezin als gelijkwaardig partner opgenomen wordt in het zorgteam. Op 23 september maken we de kinderverpleegkundige bekend die hier het verschil in maakt!

Op het EACH congres staat de vernieuwing van de medische kindzorg centraal. Doordat medische mogelijkheden toenemen kunnen (ernstig) zieke kinderen steeds vaker en sneller van het ziekenhuis naar huis. Het is ook een fundamenteel recht van een ziek kind om – als dit mogelijk is – de zorg buiten het ziekenhuis te krijgen. Kinderen reageren echter fysiek en emotioneel anders dan volwassenen. Bovendien is ieder kind anders, wat ook geldt voor het gezin waarin het kind opgroeit. Daar moet oog voor zijn. In Nederland is het Medische kindzorgsysteem bedacht om deze zorg met alle aspecten te waarborgen. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe is het in andere Europese landen geregeld? En hoe is het nu eigenlijk gesteld met de rechten van het kind en kind- & gezinsgerichtheid in de gezondheidszorg?

Voor meer informatie:

www.cognicum.com/kindenziekenhuis
www.kindenziekenhuis.nl
www.hetmedischekindzorgsysteem.nl

Hester Rippen: h.rippen@kindenziekenhuis.nl – 06 28 178 238