17 december 2015

Zeer geslaagde werkconferentie ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’

Als freelance-medewerker van Stichting Kind en Ziekenhuis én vanuit haar hoedanigheid als ervaringsdeskundige – Eva is ouder van een zorgintensief kind – was Eva Cnossen op 20 november jl. aanwezig tijdens onze werkconferentie ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet – Komen de kinderen en jongeren in jouw zorginstelling al van rechts?’. Zij tekende haar ervaringen op voor onze blog.

20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, is een dag die we niet aan ons voorbij kunnen en mogen laten gaan. Want elk kind heeft het recht om mee te denken en te praten over dingen die voor hem van belang zijn.

In dat kader vond in Nijmegen op 20/11 jl. de werkconferentie ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ plaats. De ochtend inclusief interactieve sessies en lunch werd georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis en het RadboudUMC/Amalia kinderziekenhuis. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de jongeren van de KinderAdviesRaad (KAR) van het Amalia hun tot nu toe gerealiseerde plannen zowel als hun concrete ideeën voor de toekomst aan (volwassen) zorgprofessionals van een groot aantal ziekenhuizen en andere (zorg-) instellingen.

De KAR bestaat uit een team enthousiaste jongeren tussen de 11 en 19 jaar die hun expertise inzetten om medewerkers van het Amalia hun ziekenhuis door de ‘ogen van het kind’ zien. Deze KAR bestaat niet alleen uit kinderen die zelf regelmatig in het ziekenhuis komen, maar ook uit kinderen die nog nooit voor een behandeling in het ziekenhuis zijn geweest.

Op 20 november presenteerde de KAR met trots de behaalde resultaten van de afgelopen jaren:

  1. Kinderen in het ziekenhuis missen hun huisdier: er is nu buiten een hokje gerealiseerd waar geknuffeld kan worden met dieren!
  2. Kinderen houden van friet, en natuurlijk wel van lekkere friet! Vandaar dat de Frietfiets nu wekelijks langskomt.
  3. Kinderen vinden het leuk om onderling contact met elkaar te hebben. Er is een whatsapp-groep opgericht op de afdeling zodat je, ook vanuit je bed, onderling contact kunt hebben.
  4. Kinderen houden van TV kijken: TV is nu gratis!
  5. Kinderen houden er niet van als iedereen zomaar hun kamer binnen kan kijken. Daarom is er nu folie op de ramen geplakt zodat dit een heel stuk minder is geworden.

Er zijn nog veel meer zaken die de KAR graag veranderd zou willen zien, en daar gaan ze zich de komende jaren dan ook hard voor maken!

De interesse was groot en er waren dan ook flink wat vragen uit de zaal: Hoe organiseer je een KAR? Welke kosten komen daarbij kijken? En moeten we alles opvolgen wat de KAR zegt? De antwoorden werden gegeven door de diverse sprekers, de KAR zelf en leden van de organisatie.  Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst en één ding is heel duidelijk: er is brede interesse in dit onderwerp – en terecht. Want zoals Eva, dagvoorzitter en tevens voorzitter van de KAR ter afsluiting aangaf: “Als we samenwerken staan we sterker! Het is belangrijk dat iedereen beseft dat het kind altijd van rechts dient te komen.”

Hester Rippen, directeur Kind & Ziekenhuis: “Wij zijn blij en trots dat we in 2013 mede aan de wieg hebben gestaan van de KAR in het Amalia. Inmiddels zijn er meerdere kinderadviesraden actief dan wel in oprichting, en dat is natuurlijk een goede zaak. Mijn wens is dat zo veel mogelijk ziekenhuizen en zorginstelling een KAR overwegen, of in ieder geval periodiek in gesprek gaan met kinderen en jongeren. En zoals ik tijdens de conferentie ook al aangaf: Kind & Ziekenhuis is graag bereid om een netwerk van KAR’s en/of andere vormen van overleg waarin kinderen en jongeren mee kunnen praten te ondersteunen op alle gebieden en in samenwerking met deze kinderen en jongeren te coördineren. Zo kunnen we blijven leren van elkaar en het belang van kinderen en jongeren in de zorg nog beter vertegenwoordigen!