22 juni 2022

Aan de slag met MKS: Kind & Ziekenhuis helpt zorg op weg

Zorgorganisaties die aan de slag gaan met het invoeren van MKS, kunnen soms wel een steuntje in de rug gebruiken. Er is info genoeg, maar welke is voor jou het meest geschikt? En misschien werk je op onderdelen al volgens de MKS-werkwijze? Kind & Ziekenhuis helpt deze teams op weg, onder meer met gratis adviserende visitaties. Directeur Hester Rippen: “Met ons advies kun je jouw route naar MKS precies uitdokteren.”

Kind & Ziekenhuis biedt zorgorganisaties dit jaar de mogelijkheid van een adviserende visitatie. Wat houdt dat in?

“Wij kunnen dit jaar bij maximaal 30 zorgorganisaties langskomen. We gaan dan met het team na in welke mate je als zorgorganisatie al werkt volgens de kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en het gezin in de eigen omgeving. Hierin staan de afspraken die we met z’n allen hebben gemaakt over de MKS-werkwijze. Samen bekijken we hoever je al bent in het proces. Vervolgens geven we een praktisch advies op maat hoe jij MKS in jouw situatie verder kunt implementeren. Het is geen inspectie, maar een gratis bezoek plus advies. Dus aarzel niet en meld je aan!”

Waarom biedt Kind & Ziekenhuis adviserende visitaties aan?

“Voor wie aan de slag gaat met MKS is er informatie in overvloed, allemaal te vinden op integralekindzorgmetmks.nl. Maar zorgorganisaties verschillen van elkaar, dus niet iedereen heeft dezelfde info en tools nodig. We hoorden van zorgverleners dat ze soms moeite hadden te bepalen welk info voor hun handig is. Daarom hebben we eerder een magazine (zie kader onder dit artikel) gemaakt, waarmee je makkelijk je weg vindt naar de juiste info. Met een adviserende visitatie krijg je nog meer maatwerk. Met ons advies kun je je jouw route naar MKS precies uitdokteren.”

Dus Kind & Ziekenhuis komt niet langs om uit te leggen wat MKS is?

“Nee. Je kunt het wel nog eens nalezen in ons magazine. Maar het inzicht is inmiddels wel geland dat MKS dé manier is waarop we in Nederland medische kindzorg in de eigen omgeving van kind en gezin organiseren. En dat iedereen er een rol in heeft – óók zorgprofessionals in het ziekenhuis. De MKS-werkwijze is niet iets waar je wel of niet voor kunt kiezen. Het is de manier van werken die je op zeker moment zult moeten volgen wil je voldoen aan de richtlijnen voor kindzorg die verdergaat na het ziekenhuis. Ook zorgverzekeraars nemen het nu op in hun voorwaarden.”

“Het inzicht is wel geland dat MKS gelijk staat aan optimale kindzorg in de eigen omgeving”

De MKS-werkwijze wordt dus de standaard?

“Inderdaad. Je levert goede kindzorg als je de MKS-werkwijze hanteert, zo simpel is het. Kern is dat je met elkaar zorg op maat organiseert die rekening houdt met de vier leefdomeinen: medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. Ook dat inzicht groeit.”

Zoals je het nu formuleert klinkt het eenvoudig. Maar mensen ervaren MKS soms wel als ingewikkeld. Hoe komt dat denk je?

“Volgens mij komt dat doordat we met z’n allen nieuw terrein betreden. MKS staat voor Medische Kindzorg Samenwerking. De werkwijze is gericht op het tot stand brengen van samenwerking tussen jou en professionals buiten jouw wereld, buiten het voor jou bekende terrein. Dat zijn we niet gewend. Als jij als kinderverpleegkundige in het ziekenhuis werkt, ken je die omgeving op je duimpje. Maar hoe goed ken jij de wereld van de kinderthuiszorgorganisaties, de verpleegkundige kinderdagverblijven, de jeugdgezondheidszorg, de gemeente en het onderwijs? Die werelden zitten niet ingewikkeld in elkaar, maar zijn wel nieuw en onbekend voor jou.”

Dus met MKS creëren we als het ware een nieuw zorgdomein?

“Ja. Een gezamenlijk gebied waarin kind en gezin centraal staan en alle betrokken professionals met kind en gezin en elkaar samenwerken. In andere woorden: met MKS creëer je met z’n allen netwerkzorg. Zorgverleners en andere professionals schuiven het dossier van het kind na behandeling in het ziekenhuis niet langer naar elkaar door, maar werken planmatig samen rondom kind en gezin. In het begin is dat wennen, maar op een goed moment heb je de samenwerking georganiseerd en werk je als vanzelf volgens de MKS-werkwijze.”

Welke plannen heeft Kind & Ziekenhuis nog meer rond MKS?

“Naast de visitaties gaan we bijeenkomsten organiseren samen met de zeven regionale netwerken integrale kindzorg. Op deze manier willen we kennis hoe je werken met MKS in de praktijk aanpakt zoveel mogelijk verspreiden. Dus ja, MKS komt letterlijk naar je toe dit jaar. Verder starten we een bewustwordingscampagne gericht op de afzonderlijke beroepsgroepen. Zodat we nog meer duidelijk maken wat MKS vanuit ieders perspectief betekent.”

Hoe werkt dat, een adviserende visitatie?

Lees dit: Aan de slag met MKS? Wij komen je graag helpen!

Lees ook dit: Meld je vóór de vakantie nog aan voor een adviesvisitatie over MKS!

En dit: Symposium ‘Iedereen aan de slag met MKS’ op 20 april 2023

Kind & Ziekenhuis coördineert het MKS-project mede namens de samenwerkende MKS-partijen: BINKZ, het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, de NVK en V&VN Kinderverpleegkunde.

Magazine Aan de slag met MKS

Digitaal magazine ‘Aan de slag met MKS’ wijst je de weg

Het doorklikbare digitale magazine Aan de slag met MKS helpt zorgorganisaties op weg die beginnen met het invoeren van Medische Kindzorg Samenwerking. Het biedt overzicht en samenhang, zodat zij makkelijk hun weg vinden naar voor hun relevante info. Denk aan het juiste stappenplan, de meest bruikbare tools en de meest aansprekende goede voorbeelden.

Naar het magazine:

Digitaal magazine Aan de slag met MKS