30 januari 2020

Stichting Kind en Ziekenhuis richt Academy Ervaringsprofs Kindzorg op

De Academy Ervaringsprofs Kindzorg geeft zorgorganisaties en zorgprofessionals de mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar samen te werken en van elkaar te leren in een community met kind en gezin. Lidmaatschap van de Academy biedt advies- en uitwisselingssessies met Kind & Ziekenhuis, deelname aan geaccrediteerde kennisdagen en toegang tot optionele onderdelen met voordeel.

Kind- en gezinsgerichtheid is het hart van goede kindzorg en zou de basis moeten zijn van de visie van elke organisatie die zorg aan kinderen levert. Hoe kom je tot een goede visie, hoe houd je die actueel, hoe kun je gebruikmaken van de kennis van andere zorgprofessionals en hoe toets je de visie aan de ervaringen van kinderen en gezinnen? Op die vragen vinden zorgorganisaties het antwoord bij de Academy Ervaringsprofs Kindzorg van Kind & Ziekenhuis.

Uitgangspunten van de Academy Ervaringsprofs Kindzorg zijn de Handvesten en criteria van kind- & gezinsgerichte zorg van Kind & Ziekenhuis.

Leden van de Academy krijgen als eerste geaccrediteerde nieuwe kennis en tools aangereikt, nemen deel aan de jaarlijkse kennisdag en kunnen gebruikmaken van de ervaringsexpertise van Kind & Ziekenhuis. Kind & Ziekenhuis komt jaarlijks bij deelnemende zorgorganisaties langs voor een gesprek met een of meerdere medewerkers. We horen wat er bij de zorgprofessionals leeft en speelt, delen actuele ontwikkelingen, nieuwe visies en instrumenten, kunnen ideeën aanbrengen voor uitdagingen en delen de kennis die we via kinderen en gezinnen hebben verzameld. Ook kunnen we een training geven en samen vervolgstappen verkennen. De leden van de Academy conformeren zich aan de door Kind & Ziekenhuis vastgestelde criteria voor kind- en gezinsgerichte zorg en de Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Vaste onderdelen lidmaatschap

  • Eenmaal per jaar een individuele uitwisselings- en adviessessie van twee uur. Mogelijke gespreksonderwerpen: waar is de zorgorganisatie trots op, wat gaat goed, wat kan beter, waarvoor zou je de ervaringsexpertise van Kind & Ziekenhuis willen gebruiken? Maar ook: welke signalen ontvangt Kind & Ziekenhuis, wat speelt er in het veld van de kindzorg? De zorgorganisatie kan aangeven waar het gesprek over moet gaan en het gesprek kan worden verlengd naar een bijeenkomst van vier tot acht uur.
  • Landelijke geaccrediteerde Leden-Kennisdag, een symposium voor leden van de Academy. Doel van de dag is het uitwisselen van kennis, onderwerpen die spelen bij de leden, onderwerpen die Kind & Ziekenhuis onder de aandacht wil brengen, workshops en werksessies. De dag wordt geaccrediteerd voor (kinder)verpleegkundigen, (kinder)artsen en andere relevante beroepsgroepen. Het symposium is ook interessant voor onder meer medisch pedagogisch zorgverleners, polimedewerkers, SEH-medewerkers, orthopedagogen en psychologen.
  • Helpdesk voor korte vragen, via e-mail info@kindenziekenhuis.nl en
    telefoon (085) 020 12 65.

Extra voordelen

Leden van de Academy ontvangen korting op alle optionele onderdelen van de Academy zoals de Ervaringsmonitor, kwaliteitsinstrument de Smiley, spiegelgesprekken, focusgroepen en toetsing van zorgprocessen op maat. De leden zijn voorkeurssamenwerkingspartner van Kind & Ziekenhuis. Via de Academy Ervaringsprofs Kindzorg werken we samen aan nóg betere zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Uiteraard kunnen zorgorganisaties die geen lid zijn wel met ons samenwerken op de optionele onderdelen!

Download het document Academy Ervaringsprofs Kindzorg:
kindenziekenhuis.nl/ervaringsprofskindzorg

Optionele onderdelen

Onder meer:

  • Ervaringsmonitor, een instrument voor storytelling om inzicht te krijgen in de kind- en gezinsgerichtheid van zorgorganisaties. Kinderen, jongeren en ouders kunnen er 365 dagen per jaar ervaringen met bezoek aan of opname in zorgorganisaties delen. De Ervaringsmonitor functioneert als PREM (Patient Reported Experience Measures), een (korte) vragenlijst over ervaringen met de zorg. De vragenlijst combineert ervaringsvragen met ratings en reviews en biedt zorgorganisaties een live online interactieve rapportage inclusief (schriftelijke) duiding door Kind & Ziekenhuis.
  • Smiley, het kwaliteitsontwikkelingstraject voor afdelingen en onderdelen van zorgorganisaties. Voor meer informatie over de Bronzen, Zilveren en Gouden Smiley zie kindenziekenhuis.nl/smiley.
  • Kwaliteitstoetsing zorgprocessen en zorgpad op kind- en gezinsgerichtheid van de zorg, met een visitatie/audit-op-maat, terugkoppeling van goede en excellente onderdelen en suggesties voor ontwikkelpunten.
  • Leerlijn kind- en gezinsgerichte/gezinsgeïntegreerde zorg voor zorgorganisaties en zorgprofessionals die werken met kinderen en jongeren, vanaf 2020. Een geaccrediteerde opleiding met e-learning en interactieve face-to-face werksessies.
  • Projectmatig samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen van zorgorganisaties met Kind & Ziekenhuis. Samen nieuwe ideeën en innovaties aanpakken. Kind & Ziekenhuis brengt de opgedane kennis vervolgens weer verder naar andere zorgorganisaties.

Magazine Kind & Zorg – november 2019