Academy Ervaringsprofs Kindzorg

18 januari 2022

Academy Ervaringsprofs Kindzorg wordt lerende online community

Nu met webinars, online vraag- en antwoordservice en de Academy Keuzekaart

De Academy Ervaringsprofs Kindzorg van Kind & Ziekenhuis biedt zorgorganisaties sinds 2019 kindzorgexpertise op maat vanuit het perspectief van kind en gezin. Als lid heb je niet alleen toegang tot de deskundigheid van Kind & Ziekenhuis, maar ook tot die van andere leden. Twee jaar na de start ontwikkelt de Academy zich tot een lerende online community waarin de leden samenwerken aan kind- en gezinsgerichte zorg.

Optimale medische zorg voor ieder kind. Dat is de missie van Kind & Ziekenhuis, én uiteraard van alle zorgorganisaties in de kindzorg. Optimale zorg betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen, zonder angst of pijn. Het is zorg die uitgaat van de wensen en behoeften van kind en gezin, waarbij ze volwaardig meebeslissen en de regie over hun (dagelijks) leven blijven voeren.

Lerend netwerk

Deze kind- en gezinsgerichte zorg kunnen we het beste samen ontwikkelen. Daarom heeft Kind & Ziekenhuis twee jaar geleden de Academy Ervaringsprofs Kindzorg opgericht. De Academy is een lerend netwerk van zorgorganisaties die hun kind- en gezinsgerichte zorg willen optimaliseren. Leden hebben niet alleen laagdrempelig toegang tot alle (ervarings-)expertise van Kind & Ziekenhuis, maar kunnen ook profiteren van goede voorbeelden van andere zorgorganisaties in de Academy.

Voor Kind & Ziekenhuis is de Academy sinds twee jaar de nieuwe manier om haar expertise aan te bieden aan zorgorganisaties. Leden hebben recht op een vast aantal individuele aaneengesloten adviesuren per jaar, afhankelijk van de omvang van de organisatie. Met behulp van de nieuwe, overzichtelijke Academy Keuzekaart kunnen zij onderwerpen kiezen (zie kader).

Daarnaast hebben leden vrij toegang tot twee à drie interactieve webinars per jaar die Kind & Ziekenhuis zelf of met de leden organiseert, bedoeld om expertise rond kind- en gezinsgerichte zorg met elkaar uit te wisselen. Verder kunnen leden optioneel, tegen gereduceerd tarief, gebruikmaken van alle diensten, producten en instrumenten van Kind & Ziekenhuis en samen met de stichting projecten opzetten. Zorgorganisaties die geen lid zijn betalen daarvoor het volle tarief.

Interactieve webinars

De interactieve webinars zijn nieuw in de opzet van de Academy. Aanvankelijk was het plan om elk jaar een live symposium te organiseren. “Door corona kon dat in 2020 niet”, vertelt directeur Hester Rippen van Kind & Ziekenhuis. “Maar we ontdekten al snel dat je digitaal ook op een heel aantrekkelijke, interactieve manier kennis kunt delen en elkaar kunt inspireren. Zo kwamen we op het idee om het live symposium te vervangen door twee of drie interactieve webinars per jaar. Die zijn korter, je hoeft er niet de hele dag voor op pad en je kunt ze later nog terugkijken. Ook de leden waren enthousiast.”

De webinars gaan in 2022 van start. Leden kunnen onderwerpen aandragen en goede voorbeelden presenteren. “Zorgorganisaties zijn trots op eigen stappen en initiatieven”, zegt projectleider Anjet van Dijken van Kind & Ziekenhuis. “En die willen ze graag laten zien. Denk aan een zorgorganisatie die veel investeert in angst- en pijnvrije zorg. Maar zij willen ook weten: hoe doen andere zorgorganisaties dit, wat kunnen wij van hun leren? Via de interactieve webinars, maar ook via andere digitale toepassingen kunnen wij deze behoefte aan uitwisseling van kennis faciliteren.”

Lerende online community

Kind & Ziekenhuis is daarom ook gestart met een online vraag- en antwoordservice in Teams voor de leden van de Academy. Hierin kunnen zij Kind & Ziekenhuis en elkaar korte vragen stellen, knelpunten voorleggen en vragen om goede voorbeelden. “In de oorspronkelijke opzet was dit een helpdeskfunctie per telefoon of email”, zegt Anjet van Dijken. “Nu gooien de leden hun vraag digitaal in de groep.”

“De online Teamsomgeving zal uitgroeien tot het digitale hart van de Academy waarin steeds meer interactiviteit plaatsvindt”

Hester Rippen en Anjet van Dijken zijn enthousiast over de digitale make-over die de Academy als vanzelf ondergaat. “De online Teamsomgeving zal uitgroeien tot het digitale hart van de Academy waarin steeds meer interactiviteit plaatsvindt”, zegt Hester Rippen. “Denk aan het laagdrempelig delen van documenten, chatten, brainstormen en klankborden in deelomgevingen.”

“Die interactiviteit is bijvoorbeeld nu al te zien in de speciale KAR-community voor voorzitters en begeleiders van de KinderAdviesRaden. Ook de webinars zullen steeds na afloop in de Teamsomgeving worden geplaatst. Zo krijgt de Academy steeds meer de gedaante van een lerende online community van leden die met elkaar en Kind & Ziekenhuis werken aan kind- en gezinsgerichte zorg.”

Het document Academy Ervaringsprofs Kindzorg – samen werken en leren vanuit ervaringsexpertise aan kindzorg van de toekomst vertelt alles over de Academy, het lidmaatschap, de interactieve online communities en webinars en de Academy Keuzekaart.

kindenziekenhuis.nl/academy

Nieuw: Academy Keuzekaart kind- en gezinsgerichte zorg

De kaart bevat alle (ervarings-)expertise waar Kind & Ziekenhuis over beschikt, geordend naar ongeveer 50 onderwerpen en uitgesplitst in tientallen handreikingen, goede voorbeelden, handvatten en andere tools voor zorgprofessionals. Voorbeelden zijn Samen beslissen met kinderen en ouders, Aan de slag met de KinderAdviesRaad, Helpend Taalgebruik en Communiceren met Kinderen, Transitie naar volwassenzorg en Werken met de Ervaringsmonitor.

Leden zijn volledig vrij om zelf te bepalen waar de adviesuren over gaan en welke expertise ze vervolgens optioneel, met korting dus, nog meer afnemen. De Keuzekaart is bedoeld om ze te helpen hier keuzes in te maken.

Aanbod Academy Ervaringsprofs Kindzorg
Academy keuzekaart

Magazine Kind & Zorg | December 2021