17 september 2019

AV1 robot bestrijdt eenzaamheid bij langdurig zieke kinderen

Contact met leeftijdsgenoten via een AV1 robot vermindert eenzaamheid bij zieke kinderen. Deze kinderen voelen zich meer verbonden met de klas en hebben hierdoor het gevoel dat ze erbij horen en geaccepteerd worden. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Kind en Ziekenhuis naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een lichamelijke aandoening die daardoor moeite hebben om naar school te gaan. Stichting Kind en Ziekenhuis en de Vodafone Nederland Foundation lenen AV1 robots gratis aan (langdurig) zieke kinderen zodat zij in contact kunnen blijven met klasgenoten, familie en vrienden. 

AV1 robotNaar schatting zijn er in Nederland ruim 19.000 kinderen met een langdurige ziekte. Zij missen hierdoor vaak (buiten-)schoolse activiteiten en de sociale contacten met vrienden. 4.479 kinderen gingen in 2018 langdurig niet naar school. Dit aantal is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Onderwijs biedt een sociale omgeving aan kinderen, waar zij op kunnen trekken met leeftijdsgenoten. Als dit wegvalt kan dit gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ook minister Slob van OCW maakt zich hier grote zorgen over, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat de AV1 robot geschikt is als communicatiemiddel voor kinderen die lang thuis zijn wegens ziekte. Voordat deze kinderen de AV1 robot in gebruik hadden misten ze het contact met klasgenoten en het deelnemen aan activiteiten. Sinds het gebruik voelen ze zich minder alleen. Het Noorse bedrijf No Isolation ontwikkelde de AV1 robot op basis van wensen van kinderen met een langdurige ziekte. De robot fungeert als de ‘ogen, oren en stem’ van het kind.

In het onderzoek werd de invloed getoetst van de AV1 robot op verschillende thema’s zoals het sociale leven, eenzaamheid, positieve aspecten, minder positieve aspecten en emoties. Bijna alle geïnterviewde kinderen zeggen zich blij te voelen tijdens het gebruik van de AV1 robot, omdat ze mee kunnen kijken in de klas en hun klasgenoten en leerkracht weer kunnen zien. Volgens wetenschappers is sociaal contact met leeftijdsgenoten een fundamenteel onderdeel van het sociaal welbevinden (J, Wertz, A. Ambler, A. Danese et al., 2016).                                                                                                                                                   AV1 robot klasUit het onderzoek blijkt ook dat de AV1 robot bij kinderen op de basisschool een grotere bijdrage levert op het sociale welbevinden dan bij kinderen op de middelbare school. De reden hiervoor is dat kinderen op de middelbare school een mobiele telefoon hebben en sociaal contact vooral via social media gaat.

De AV1 robot is niet voor iedereen bereikbaar en daarom stellen de Vodafone Nederland Foundation en Stichting Kind en Ziekenhuis, de patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de zorg, 21 AV1 robots gratis beschikbaar aan (langdurig) zieke kinderen. Inmiddels hebben meer dan 25 kinderen gebruik kunnen maken van de AV1 robot. Omdat de meeste kinderen de robot tijdelijk nodig hebben, kunnen de robots rouleren. Kind & Ziekenhuis en Vodafone Nederland Foundation hebben het uitlenen ondergebracht in een het gezamenlijk programma ‘Bondgenoten’. Dankzij de AV1 robot kunnen kinderen met een langdurige ziekte hun klasgenoten zien, horen en met hen praten alsof ze zelf op school aanwezig zijn.

Download hier het hele Rapport.

Meer info over AV1 robot of robot lenen? www.mijn-bondgenoot.nl.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Over Stichting Kind en Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim veertig jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Onderdeel van goede kindgerichte zorg is dat een kind recht heeft op ontwikkeling zoals school.
www.kindenziekenhuis.nl

Vodafone Foundation Nederland

Over Vodafone Nederland Foundation

De Vodafone Nederland Foundation zet zich sinds 2002 in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. De Foundation wil dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de (digitale) samenleving. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het hebben van toegang tot digitale oplossingen kan ongelijkheid en de kans op sociale uitsluiting verkleinen.
www.vodafoneziggo.nl/samenleving

No_isolation

Over No Isolation

No Isolation is in 2015 opgericht in Noorwegen met één doel: het verminderen van onvrijwillige sociale isolatie. Het eerste voornemen van No Isolation is om eenzaamheid onder kinderen met een lange-termijn ziekte te voorkomen. Daarvoor is AV1 ontwikkeld: ’s werelds eerste telepresence robot waarmee kinderen kunnen deelnemen in het dagelijks leven, ondanks hun ziekte. De robot neemt in de klas fysiek de plaats in van het kind. Zo nemen de kinderen tóch deel aan het onderwijs en het sociale schoolleven.
www.noisolation.nl