Belang spel chronisch zieke kinderen

19 maart 2019

Belang van spel voor chronisch zieke kinderen voor het eerst onderzocht

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben voor het eerst klinisch, fundamenteel én toegepast onderzoek aan elkaar gekoppeld om spelen als essentieel onderdeel voor gezond opgroeien te onderzoeken. Hierover hebben ze een artikel gepubliceerd in het internationale tijdschrift Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

In Nederland heeft ongeveer 15% van de kinderen, dat zijn zo’n 600.000 kinderen van 0-18 jaar, een chronische ziekte. Zij hebben vaker te maken met sociale uitsluiting zoals pesten en eenzaamheid, doen minder vaak mee met leeftijdgenoten omdat ze geen lid van een (sport)vereniging zijn en hebben vaker last van angst, depressie en klachten zoals pijn en vermoeidheid.

De onderzoekers uit verschillende disciplines van de wetenschap (kindergeneeskunde, sociale wetenschappen, bètawetenschappen en neurowetenschappen) zien grote kansen in het bevorderen van spel bij deze kinderen. Auteur en neurobioloog Heidi Lesscher: “We weten behoorlijk veel over het belang van spel uit onderzoek bij ratten, maar spel bij de mens is lang niet zo uitvoerig onderzocht, en al helemaal niet bij chronisch zieke kinderen.”

Belang spel chronisch zieke kinderen

Minder spelen

Chronische ziekten zoals taaislijmziekte, jeugdreuma, kanker, maar ook mentale stoornissen hebben een negatieve invloed op de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen, naast de impact van de ziekte zelf. De onderzoekers denken dat dit komt doordat chronisch zieke kinderen minder kans hebben om te spelen met leeftijdgenoten. Spelen zou daarom een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van chronisch zieke kinderen. Hier wordt al wel aandacht aan besteed, maar incidenteel en veelal zonder wetenschappelijke basis. Door hun kennis te bundelen verwachten de onderzoekers meer te weten te komen over het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen en bij te kunnen dragen aan het voorkomen of verlichten van de gevolgen van chronische ziekten bij kinderen.

Zieke kinderen gelukkig ouder laten worden

“We zijn steeds beter in staat om kinderen met een chronische ziekte ouder te laten worden. Maar hoe we ze gelúkkig ouder kunnen laten worden is minder belicht en onderzocht. Door het combineren van de kennis die we hebben uit fundamenteel onderzoek, de praktijk in het ziekenhuis én toegepast onderzoek gaan we onderzoeken of we de negatieve effecten van de ziekte op jonge leeftijd kunnen verminderen of voorkomen. Bijvoorbeeld door gerichte games te ontwikkelen als preventie of interventie,” legt auteur en kinderarts Sanne Nijhof uit.

Het volledige artikel staat hier.

Jeugdonderzoek

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?

Bron: Universiteit Utrecht