20 november 2018

Wat is de boodschap van de kinderadviesraden van zorgorganisaties op de Internationale dag van de Rechten van het kind

Vlak voor de internationale dag van de rechten van het kind op 20 november was vrijdag 16 november 2018 de derde landelijke dag van de KinderAdviesRaden georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met het Beatrix kinderziekenhuis, UMCG. Maar liefst negen KinderAdviesRaden kwamen bijeen om ervaringen uit de wisselen en te bespreken hoe zij landelijk kunnen samenwerken. Met als uiteindelijke doel: het nog beter behartigen van de belangen van het kind in het ziekenhuis. De Kinderombudsvrouw kwam meeluisteren en debatteren en ook inspireerde paralympisch sporter Esmee Anne de Meulenmeester met haar verhaal over hoe je je doel bereikt door middel van doorzettingsvermogen ook als het tegenzit.

De KinderAdviesRaad van het Beatrix kinderziekenhuis UMCG is één van de zeventien KinderAdviesRaden in Nederland die adviezen geeft aan hun eigen ziekenhuis. De helft was aanwezig in Groningen. Een paar raden zijn nog in oprichting en voor sommigen waren toetsweken of andere drempels dit jaar niet te slechten. Volgend jaar wordt de landelijke dag van de KinderAdviesRaden in Rotterdam gehouden en verwachten we nog meer raden. Aanwezig waren het: Beatrix Kinderziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis, Isala, Emma Kinderziekenhuis, Amalia Kinderziekenhuis, LUMC, Wilhelmina Kinderziekenhuis, De Kinderkliniek, Landelijke KinderAdviesRaad (van Stichting Kind en Ziekenhuis) en het Sophia Kinderziekenhuis (helaas door ziekte moeten afzeggen).

Wat zijn KinderAdviesRaden?

KinderAdviesRadenEen KinderAdviesRaad is een enthousiaste groep van jongens en meiden van 8-20 jaar die meedenken over hoe het in hun ziekenhuis beter kan. Het gaat in de raad niet over hun ziekte, aandoening of beperking, maar om de ideeën die er zijn om het ziekenhuis en de zorg aan kinderen te verbeteren. Naast eigen ideeën van de raden leggen ook medewerkers regelmatig vraagstukken voor aan de raden. Hester Rippen, namens Stichting Kind en Ziekenhuis: “Wij geloven er heilig in dat als je beleid en zorg goed wilt inrichten je diegene waarover het gaat erbij moet betrekken om resultaat te behalen. En zo kom je dan uit bij kinderparticipatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat als je kinderen betrekt bij hun eigen zorgproces ze sneller en beter zullen opknappen.”

Thema ‘bewegen’

Tijdens de landelijke dag stond het thema ‘bewegen’ centraal. Bewegen in letterlijke zin, maar vooral ook in beweging komen om je doelen te bereiken. Het is niet altijd makkelijk om dat wat je graag wilt bereiken ook voor elkaar te krijgen. Naast de inspirerende spreker Esmee Anne gaf kinderfilosoof Fabien van der Ham workshops over debatteren en omdenken.

Een kleine blik waar de KinderAdviesRaden (KAR) mee bezig zijn:

(Nog) niet gelukt Gelukt Mee bezig
 • Routeaanduiding van kinderen naar kinderafdeling/ ziekenhuis
 • Placemat waarop het menu staat
 • Meedenken over de verbouwing
 • Ergens kunnen sporten
 • Meedenken over Elektronisch PatiëntenDossier
 • Eten en drinken
 • Aankleding verbeteren
 • Mening geven over onderzoeken
 • Ontbijt voor ouders
 • Appen met de dokter
 • Aanpassen behandelkamer
 • Meedenken over pijn- en angstreductie
 • Vriendjes en vriendinnetjes laten blijven slapen
Aandachtspunten voor ziekenhuis en overige zorgorganisaties van de KAR’s:
 • Geld is vaak de reden dat we iets anders moeten verzinnen
 • Er moeten zoveel mensen ook nog een mening over hebben
 • Er wordt niet altijd geluisterd naar de KAR

Wat was opvallend aan deze dag?

Volgens Hester Rippen was het debat zeer interessant. Hierin hoor je goed wat er leeft bij de kinderen en jongeren en hoe zij daar over denken.

De boodschap van de kids aan de zorgprofessionals dit jaar:

 • Geef ons meer de ruimte om mee te denken over onze behandeling en maak dit mogelijk door ons van álle begrijpelijk informatie te voorzien met alle opties. Wij hebben recht op de beste behandeling waar wij met ons gezin ook achter staan.
 • Artsen moeten meer op één lijn liggen met elkaar en samenwerken met ons.
 • Betere samenwerking met scholen is van groot belang. Bij scholen worden nog vaak (verkeerde) aannames gedaan als wij langer of periodiek niet aanwezig zijn door ziekte of aandoening. Wij voelen ons vaak niet serieus genomen.

Een helder boodschap die helemaal aansluit bij de artikelen in het VN verdrag inzake de rechten van de het kind. Het blijft nog steeds belangrijk om hier op deze dag van de rechten van het kind goed aandacht aan te besteden.

Meer info?

Rechten van kinderen en jongeren in de zorg?

www.kindenziekenhuis.nl/handvest

Oprichten KinderAdviesRaad

www.kindenziekenhuis.nl/kinderadviesraad

Mijn rechten als ziek kind?

www.MijnrechtenAlsZiekKind.nl

www.JaDokterNeeDokter.nl