27 januari 2017

Broers en zussen Boost Project: De kracht van brussen

Brussen zijn de broertjes en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. Uit onderzoek blijkt dat brussen risico lopen op overbelasting en problemen op latere leeftijd. In de zorg worden de ouders steeds meer betrokken bij de behandeling en ziekenhuisopname van een ziek kind. Maar brussen worden vaak nog steeds niet écht gezien door zorgverleners. Stichting Kind en Ziekenhuis wil daar verandering in brengen en is in januari 2017 gestart met het Broers en zussen Boost Project.

Brussen worden in hun kracht gezet door drie activiteiten. Om brussen een belangrijke plek te geven binnen de (familiegerichte) zorg brengen we allereerst op basis van interviews de ervaringen van brussen in kaart. Deze vertalen we naar een visiedocument en dienen ter ondersteuning (bewijs) van het kwaliteitskeurmerk, de Smiley van Stichting Kind en Ziekenhuis, zodat brussen hierbij een plek hebben. Tegelijkertijd komt er een praktisch en grappig doe-boek, geschreven door brus Anjet van Dijken, waardoor brussen inzicht krijgen in hun eigen situatie en hun wensen duidelijk leren te formuleren. Tenslotte wordt er een symposium georganiseerd voor zorgverleners die te maken hebben met familiegerichte zorg. Doelstelling van het project is om vanuit de eigen kracht de brussen van een zorgintensief kind te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen. Brussen zijn bij het gehele project actief betrokken.

Het Brussen Boost Project heeft subsidie gekregen vanuit het programma Zorg én Perspectief, thema kracht, van Fonds Nuts Ohra.