1 februari 2019

Bronzen Smiley Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg

‘Natuurlijk heeft de dokter tijd voor je’

Sinds oktober 2018 heeft de kinderpoli van het Moeder- en Kind Centrum van Ikazia Ziekenhuis een Bronzen Smiley. Best bijzonder, want ze horen bij de eersten. En ook heel logisch, want de andere afdelingen van het centrum hadden al een Bronzen Smiley. De Smiley is een prima middel om de kwaliteit en veiligheid ook op de kinderpoli in de gaten te houden, vertelt kwaliteitsfunctionaris Conny Bassa.

Het Ikazia is een groeiend ziekenhuis in de buurt van het Rotterdamse Zuidplein. Het ziekenhuis werkt onder het motto ‘Beter voor elkaar’ aan verhoging van de kwaliteit, hoewel die volgens de waarderingen op onder meer Zorgkaart Nederland met gemiddeld 8,1 al behoorlijk hoog is.

In maart 2018 is kwaliteitsfunctionaris Conny Bassa begonnen met de (her)aanvraag van de Bronzen Smileys voor de gezins-en ontwikkelingsgerichte zorg van het Moeder- en Kind Centrum (MKC). In oktober werden ze allemaal toegekend, inclusief de nieuwe Smiley Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg voor de kinderpoli. Waarom heeft het MKC hiervoor gekozen? Bassa: “De Smileys zijn vooral gericht op gezins- en ontwikkelingsgerichte zorg voor kind en ouders: wat verwachten zij van ons, wat moet er voor hen zijn? Daar zijn we nu heel erg mee bezig, ook binnen de polikliniek. Een kind kan via de poli Kindergeneeskunde het ziekenhuis binnenkomen, dan naar de dagbehandeling gaan of worden opgenomen, of een baby wordt hier geboren en voor langere tijd opgenomen op neonatologie. Dat hele zorgpad willen we bewaken, waarbij de Smiley ons ondersteunt. Alleen op de spoedeisende hulp hebben we nog geen Smiley, want die valt niet onder het MKC.”

‘Het hele zorgpad willen we bewaken, waarbij de Smiley ons ondersteunt.’

Voor de polikliniek bestaat alleen een Bronzen Smiley. Wat moest er gebeuren om de Smiley te halen? Bassa: ‘De zorg was al op orde, maar kon beter inzichtelijk worden gemaakt. We moesten voor elke Smiley specifieke informatie aanleveren waaruit blijkt hoe de gestelde criteria tot uiting komen bij ons. Daar stond bijvoorbeeld de eis in dat we de patiënt duidelijk maken dat ze vragen kunnen stellen. Dat is voor ons zo normaal: natuurlijk kun je vragen stellen, natuurlijk heeft de dokter tijd voor je en natuurlijk wordt het kind tijdens het consult betrokken. Maar dat is niet voor alle ouders vanzelfsprekend. Voor de Smiley hebben we het duidelijk in onze nieuwe folder geschreven. Het was een bewustwordingsproces. We hebben het zorgpad van binnenkomst tot aan ontslag in kaart gebracht, vastgelegd en een mooie folder gemaakt, maar hoe zorgen we dat de informatie ook bij ouders terechtkomt? Daar zijn we continu mee bezig. Dat geldt ook voor de rest van het ziekenhuis.’

Tijdens het aanvraagproces was er veel contact met Kind & Ziekenhuis.

De aanvraag van een Bronzen Smiley gaat schriftelijk, maar tijdens het aanvraagproces heeft Bassa veel contact gehad met Stichting Kind en Ziekenhuis. ‘Vooral omdat het voor de poli Kindergeneeskunde de eerste aanvraag was. Eva Schmidt-Cnossen van Kind & Ziekenhuis heeft steeds meegelezen en ons geadviseerd over hoe we scherper konden formuleren en zaken konden aanpakken. Het is voor mij bijvoorbeeld duidelijk dat je extra eten en verschoning moet meenemen naar de polikliniek omdat het spreekuur kan uitlopen of er spoedgevallen tussendoor komen, maar veel ouders weten dat niet. In zulke gevallen zei Eva: Let op, zet er ook in “spreekuur kan mogelijk uitlopen, houd rekening met extra verschoning en voeding”. We hebben vooral geleerd dat we ook dingen naar buiten moeten brengen die voor ons heel normaal zijn, want dat is in het belang van ouders en kinderen.’

Bassa benadrukt dat de medewerkers van het Moeder- en Kind Centrum allemaal alert zijn op de kwaliteit van hun werk. ‘Ik houd contact met collega’s van afdelingen waar ook kinderen komen, zoals de OK. Ze komen uit zichzelf naar me toe met dingen die ze hebben gezien en waar ze tegenaan lopen. Iedereen is erg bezig met kwaliteit. Dat is altijd belangrijk in een ziekenhuis maar vooral hier, waar zwangere vrouwen komen en kinderen worden geboren die soms langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ons streven is dat ouders betrokken worden bij de zorg, goed geïnformeerd zijn en samen met de verpleging en artsen een team vormen rondom hun kind.’

Smiley Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg

Niveaus: Brons

  • Welke zorgorganisaties: Ziekenhuizen, eerstelijns zorgorganisaties
  • Geldigheidsduur: 5 jaar
  • Toetsingsmethode: deskresearch

Lees hier aan welke criteria de aanvrager moet voldoen.

Stichting Kind en Ziekenhuis door journalist Heleen Schoone