25 januari 2017

CHIP-Familie voor kleuters met een aangeboren hartafwijking

Voor het eerst naar de kleuterschool (groep 1 en 2) of naar de basisschool (groep 3 en 4) gaan, zijn mijlpalen die moeilijker zijn voor kleuters met aangeboren hartafwijkingen (AHA) en hun ouders dan voor gezonde kinderen. De ouders moeten namelijk “hun hartekind” loslaten en de kinderen moeten zelfstandiger worden. Kinderen met een AHA hebben vaker leerproblemen en problemen op school dan gezonde kinderen. Ook zijn kinderen met een AHA vaak sneller moe en sporten ze minder.

Ouders zijn vaak bezorgd en weten niet goed of hun kind aan alle sporten mag meedoen (zoals de gym- en zwemles op school). Daarnaast weet de leerkracht niet altijd goed wat hij of zij kan verwachten van een kind met een AHA en/of hoe de leerkracht hiermee om kan gaan. Vanuit de patiëntenvereniging en uit eigen onderzoek weten we dat ouders en kinderen hier heel graag goede hulp bij zouden willen krijgen!

CHIP-Familie: wat is dat?

Om zulke moeilijkheden te verminderen en te voorkomen, is in het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis in najaar 2016 het CHIP-Familie project gestart. In dit project willen we een nieuwe methode testen, die er speciaal op gericht is om deze kleuters en hun ouders te helpen bij deze zaken op school. Omdat het hele gezin meedoet, heet de nieuwe methode: CHIP-Familie (‘Congenital Heart Disease Intervention Program-Familie’). CHIP-Familie bestaat uit een eenmalige zes uur durende groepsworkshop voor vaders en moeders en een aparte groepsworkshop voor kinderen. De kinderen mogen een broer(tje) of zus(je) meenemen naar
de groepsworkshop. Broer(tje)s en zus(je)s mogen meedoen aan de workshop om ervoor te zorgen dat de kinderen met een hartafwijking niet in een uitzonderingspositie geplaatst worden. De kinderworkshop wordt gegeven door twee psychologen en een fysiotherapeut.

De kleuters zullen allerlei speelse oefeningen gaan doen om het naar school gaan en plezier in sporten te verbeteren (bijvoorbeeld: oefeningen met positief denken, ontspannen en sport en spel). De ouderworkshop wordt gegeven door twee psychologen en een kindercardioloog. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het voorkómen en oplossen van problemen, gezond leven, psychologische uitleg en opvoedtechnieken. Ongeveer vier weken later is er een individuele terugkomsessie per ouderkoppel.

Dit project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Queen’s University in Belfast, Stichting Kind en Ziekenhuis, de Unit Psychosociale Zorg, de afdeling Kindercardiologie en de vakgroep Kinderfysiotherapie van het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis. Het onderzoek wordt door Fonds NutsOhra gefinancierd. 

Interesse of meer weten?

Heeft u interesse in het project of wilt u er meer over weten? Neemt u dan gerust contact op met Malindi van der Mheen, de onderzoekspsycholoog van het project, via m.vandermheen@erasmusmc.nl of 010 – 70 32 112.

Malindi van der Mheen, Ingrid van Beynum, Wim Helbing, Lisbeth Utens