14 maart 2024

Ilse Beckers en Hester Rippen-Wagner over de kunst van contact als professionele competentie

Interview met de directeur-bestuurders van CliniClowns en Kind & Ziekenhuis

CliniClowns en Kind & Ziekenhuis organiseren samen het symposium ‘De kunst van contact’, dat vandaag plaatsvindt in Amersfoort. Waarom dit initiatief, en waarom samen? Interview met directeur-bestuurders Ilse Beckers van CliniClowns en Hester Rippen -Wagner van Stichting Kind en Ziekenhuis .

Ilse Beckers: “Echt geweldig dat we samen dit symposium organiseren. Als CliniClowns hebben we het initiatief genomen voor dit symposium omdat het onze missie is om bij te dragen aan traumavrije zorg voor kinderen met een ziekte en/of een beperking en hun gezin. Dat we het samen doen is ook een belangrijk signaal. Het landschap van organisaties die de zorg willen ondersteunen is best nog wel versnipperd. Ik vind dat we zoveel mogelijk samen, als partners, moeten optrekken. In samenhang met elkaar kunnen we de juiste zorg en aandacht geven. Zo versterken we elkaar en kunnen we verdere stappen voorwaarts zetten richting traumavrije kindzorg.”

Hester Rippen – Wagner: “Helemaal mee eens. Zorgverleners hebben steeds meer aandacht voor het belang van goede psychosociale ondersteuning van kind en gezin in het zorgproces. Het inzicht is gegroeid dat het voorkomen van angst, pijn en stress niet zozeer een kwestie is van een protocol volgen of een toolbox uit de kast halen, maar meer van menselijk contact en maatwerk. Aan het vinden van de juiste aanpak kan een flinke zoektocht voorafgaan, want ieder kind en iedere situatie is weer anders. Echt contact maken is écht een kunst.”

“Het voorkomen van angst, pijn en stress is vooral een kwestie van menselijk contact en maatwerk”

Ilse Beckers: “Aan de basis van het werk van onze CliniClowns ligt de kunst van afstemmen en contact. In afstemming met de zorgverleners richten we ons het liefst op die situaties waarin onze toegevoegde waarde het grootst is. Een clown kan met zijn of haar spel op een unieke manier contact maken, emoties sturen en het kind weer een gevoel van regie en controle geven. Door af te stemmen op het kind en het mee te nemen in een wereld van verbeelding en spel, is er even geen focus op de ziekte en de zorgen. Dat leidt tot ontspanning en plezier, en dat bevordert het welzijn van het kind. We doen dat altijd in overleg met de zorg, want er kunnen ook momenten zijn waarop het spel met een clown misschien even niet even niet de beste oplossing is.”

Hester Rippen – Wagner: “Wij merken dat zorgverleners steeds meer voor open staan voor ondersteuning als die van de CliniClowns. Aandacht voor het welbevinden van het kind is, zeggen wij, een voorwaarde voor goede zorg. Dat wordt steeds meer onderkend. Zorgverleners zien in dat psychosociale ondersteuning een skill is, een competentie waar iedere zorgverlener in zekere mate over moet beschikken. Medisch pedagogisch zorgverleners en ondersteuners als de CliniClowns zijn de specialisten die je nodig hebt om maatwerk te kunnen leveren.”

“Als we samen optrekken, versterken we elkaar en zetten we stappen richting traumavrije kindzorg”

Ilse Beckers: “Zo zien wij het ook. Ik denk dat er inmiddels geen ziekenhuis meer is dat geen oog heeft voor het welbevinden van het kind en het voorkomen van pijn en angst. Overal waar wij komen maken wij goede afspraken over de situaties waarin het spel van een CliniClown van waarde kan zijn. Wij worden niet meer gezien als clowns die je kunt bestellen om even leuk komen doen, maar steeds meer als professionals in healthcare clowning. Wij als CliniClowns zien onszelf als partners en gaan ook steeds meer onze relaties met de instellingen op die manier aan.”

Hester Rippen – Wagner: “Het is inderdaad heel mooi dat CliniClowns en Kind & Ziekenhuis dit symposium nu samen houden. Onze missie en visie op dit terrein sluit op elkaar aan. We zien allebei samenwerking als de sleutel naar optimale kindgerichte zorg. Op deze manier, met dit gezamenlijke symposium, stralen wij dit ook uit.”

“Er is weliswaar zoals gezegd steeds meer aandacht voor het welbevinden van het kind, maar de cruciale sleutel daarin is wel echt contact maken. Dat is misschien ook wel het meest uitdagende onderdeel. Precies waar onze beide organisaties veel aandacht aan besteden.

“Echt contact maken is de cruciale sleutel tot het welbevinden van het kind”

“Op het symposium brengen we veel kennis en goede voorbeelden samen, zodat we met z’n allen morgen weer extra stappen kunnen zetten richting optimale kindzorg. Volgens de visie van Family Integrated Care, voelbaar in de praktijk. Zowel in het ziekenhuis als in revalidatiecentra en thuis.”

Ilse Beckers: “Daar sluit ik mij bij aan. Ik weet zeker dat we met het inspirerende programma van vandaag met z’n allen een stap in de richting van dat doel gaan zetten. Ik denk dat dit symposium een trend markeert waarin het welbevinden van kinderen in de zorg niet meer als iets softs wordt gezien. Dat is het natuurlijk ook niet. Het bieden van psychosociale ondersteuning is een menselijke, en daardoor juist heel krachtige vaardigheid. En steeds meer een professionele competentie.”

Alles over het symposium De kunst van contact op 14 maart 2024

“Ieder kind in de medische zorg wil gehoord en gezien worden”

Meer over traumavrije kindzorg:

Oratie Piet Leroy: “Comfort en vertrouwen zijn net zo belangrijk als de medische handeling”

Brigitte Thomassen: “Ieder kind heeft recht op medisch pedagogische zorg”

Dag van de medisch pedagogisch zorgverlener op 12 maart

Handreikingen, publicaties en tools van Kind & Ziekenhuis