9 mei 2018

De DiagnoseWijzer kan ouders helpen bij de zoektocht naar een diagnose

Wanneer ouders zorgen hebben over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind, dan zoeken zij daarvoor hulp. Meestal is snel duidelijk wat er aan de hand is en kan de goede hulp hiervoor worden ingezet. Bij zeldzame of onbekende aandoeningen gaat dat vaak anders.

Bij zeldzame aandoeningen is vaak minder snel duidelijk wat er aan de hand is. Meestal gaat het om een combinatie van veelvoorkomende symptomen die bij een breed spectrum van aandoeningen kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingsachterstand, vermoeidheid of voedingsproblemen.

Overzicht ontbreekt

Vaak zijn er veel verschillende artsen betrokken bij de zoektocht naar een diagnose en wordt een kind achtereenvolgens naar verschillende afdelingen doorverwezen. Hierdoor ontbreekt het overzicht voor ouders en de zorgverleners: wie doet wat en wanneer? Ook zien de zorgverleners de samenhang tussen de symptomen op deze manier vaak niet. Voor ouders is een zoektocht naar een diagnose een zwaar en emotioneel uitputtend proces.

Gratis online dossier: De DiagnoseWijzer

De DiagnoseWijzer is een gratis online dossier dat ouders zelf kunnen aanmaken, invullen en bijhouden over hun kind. Dit overzicht kunnen zij meenemen naar het consult met hun arts. Op deze manier krijgen zij samen met de arts een helder overzicht van alle symptomen, onderzoeken, bezoeken aan zorgverleners en medicatie over een bepaalde periode. Zo kunnen ouders een actieve bijdrage leveren aan de zoektocht naar de oorzaak van de symptomen en wellicht het sneller vinden van de juiste diagnose.

Het voordeel van een online dossier is dat het goed toegankelijkheid is, ouders kunnen het overal bij zich hebben. Het kan gedeeld worden met diverse zorgverleners en het is snel toegankelijk in geval van een noodsituatie.

Meer weten?

Kijk op www.diagnosewijzer.com. Misschien ken je ouders die een beetje hulp bij het overzicht houden kunnen gebruiken. Wijs hen dan op de DiagnoseWijzer!