9 februari 2021

Drie niet-medische thema’s in top 10 kennisagenda NVK

Maar liefst drie kind- en gezinsgerichte onderwerpen staan in de onlangs vastgestelde top 10 van de kennisagenda voor de algemene kindergeneeskunde van de NVK. Dat betekent meer aandacht en mogelijkheden in de komende jaren voor deze niet-medische thema’s.

Het gaat om de onderwerpen samen beslissen & zelfmanagement, psychosociale gevolgen van ziekte en informatie aan ouders na een opname of SEH-bezoek. Ze staan prominent tussen de overige zeven belangrijkste kennishiaten in de algemene kindergeneeskunde. Kennishiaten zijn onderdelen van zorg waarover nog onvoldoende kennis bestaat binnen de beroepsgroep. Ze zijn weg te werken door wetenschappelijk onderzoek te doen. Een ranglijst met aan te pakken kennishiaten heet een kennisagenda.

Onderzoeks-infrastructuur

Een werkgroep van de NVK, waar ook Kind & Ziekenhuis zitting in had, maakte zo’n agenda voor de algemene kindergeneeskunde. Doel is niet alleen het aanpakken van kennishiaten, maar ook het ontwikkelen van een onderzoeks-infrastructuur binnen de niet-academische kindzorg. Uit een longlist van 450 aangedragen kennishiaten selecteerde een groep kinderartsen en vertegenwoordigers van patiëntorganisaties (waaronder Kind & Ziekenhuis) de 10 belangrijkste.

De onderwerpen samen beslissen & zelfmanagement en psychosociale gevolgen van ziekte werden door Kind & Ziekenhuis ingebracht, vertelt werkgroepvoorzitter Jolita Bekhof, kinderarts in ziekenhuis Isala in Zwolle. Maar ze kwamen in de top 10 omdat ook de kinderartsen in de beoordelende groep dit erg belangrijke thema’s vonden. Het onderwerp informatie aan ouders na een opname of SEH-bezoek werd juist door kinderartsen zelf aangedragen.

Communicatie

Rode draad in de drie thema’s is dat de voorlichting aan en communicatie met kinderen en ouders in de algemene kindergeneeskunde beter moet, zodat het kind (met zijn ouders daadwerkelijk meebeslist, zelf de regie voert en er aandacht is voor andere domeinen dan alleen het medische domein. Bij informatie aan ouders na een opname of SEH-bezoek gaat het om goede voorlichting aan ouders hoe zij, eenmaal thuis, ernstige verschijnselen van de aandoening kunnen herkennen als die zich opnieuw voordoen.

Jolita Bekhof plaatst wel een kanttekening. Het zijn belangrijke thema’s maar geen echte kennishiaten in de zuivere zin van het woord. “Bij kennishiaten is het de bedoeling dat je na bijvoorbeeld een paar jaar onderzoek kunt zeggen: het is af, het onderwerp kan van de lijst. Dat zal bij thema’s als samen beslissen en aandacht voor psychosociale
aspecten niet zo snel gebeuren.”

Aandacht en mogelijkheden

Toch was dat voor de NVK-werkgroep geen reden om de onderwerpen niet in de top 10 te zetten. Het betekent sowieso dat onderzoeksvoorstellen binnen deze thema’s meer aandacht en mogelijkheden gaan krijgen: ze staan letterlijk op de kaart. De NVK heeft zelf, door een verkregen legaat, de mogelijkheid om drie onderzoeken gericht op kennishiaten uit de top 10 te financieren. Kind & Ziekenhuis maakt deel uit van de beoordelingscommissie. In de afgelopen maanden zijn zeven onderzoeksvoorstellen positief
beoordeeld: zij gaan door naar de volgende selectieronde. Twee van de zeven vallen onder de kind- en gezinsgerichte thema’s.

Kind & Ziekenhuis door journalist Pieter Hoogesteijn

Magazine Kind & Zorg | December 2020