16 februari 2021

Dutch PEWS van start in twaalf ziekenhuizen

Het wordt een spannend jaar voor het project Dutch PEWS, het nieuwe landelijke systeem dat waarschuwt als de toestand van een kind verslechtert op de kinderafdeling. Twaalf ziekenhuizen en één ambulancedienst gaan het verfijnde systeem invoeren om te kijken of het goed werkt. Het zogenaamde niet-pluisgevoel bij ouders speelt daarbij een belangrijke rol.

Als de toestand van een ziek kind achteruitgaat, wil je dat als behandelteam zo snel mogelijk weten. Daarom werkt bijna elke kinderafdeling met een pediatric early warning score (PEWS), een registratiesysteem waarmee het team de toestand van de kinderen bijhoudt. Het registreert metingen van vitale functies zoals ademhaling, bloeddruk en hartslag, en geeft een waarschuwing als een kind verslechtert. Maar of hun PEWS goed werkt, dat weten de behandelaars in de meeste ziekenhuizen eigenlijk niet.

Schijnveiligheid

Oorzaak: er kon nooit goed onderzoek naar de toegevoegde waarde van PEWS gedaan worden, omdat de systemen onderling teveel verschillen. En dat is een probleem, zegt Joris Fuijkschot, algemeen kinderarts in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen en projectleider van Dutch PEWS. “Het kan leiden tot schijnveiligheid. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat het systeem elk kind dat gereanimeerd moet worden of ongepland naar de kinder-intensive care moet bijtijds signaleert. Terwijl dat in werkelijkheid misschien niet zo is.”

Daarom ontwikkelde een projectgroep in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) één landelijk systeem: Dutch PEWS. Dit verfijnde systeem is uniform, maar biedt ook ruimte voor variatie. Daarom is het geschikt voor zowel algemene ziekenhuizen als topklinische ziekenhuizen en UMC’s. Het komende jaar gaan twaalf proeftuin-ziekenhuizen en de Utrechtse ambulancedienst RAVU het systeem invoeren. Een onderzoeksteam onder leiding van Fuijkschot zal nagaan of Dutch PEWS in de praktijk inderdaad goed werkt.

Niet-pluisgevoel

Kind & Ziekenhuis is, net als bij de ontwikkeling, nauw bij dit invoeringsen evaluatieproject rond Dutch PEWS betrokken. Kind & Ziekenhuis zal onder meer interviews houden met ouders die een grote rol vervullen tijdens het ziektebeloop van hun kind. Omdat de rol van ouders zo belangrijk is, is het zogenaamde niet-pluisgevoel bij ouders één van de indicatoren in Dutch PEWS, naast zaken als ademhaling, bloeddruk en hartslag. “Ouders kunnen het gevoel hebben dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat ze hun kind niet zien opknappen”, zegt Fuijkschot.

“Dat niet-pluisgevoel, blijkt uit onderzoek, is vaak een belangrijke voorspeller van verslechtering van de toestand van het kind. Omdat het genoteerd wordt in het systeem, zijn de teamleden zich er iedere dag weer van bewust dat er mogelijk iets aan de hand is, ook al wijzen alle overige indicatoren daar niet op. En zijn ze continu extra alert.”

Alle informatie over het Dutch PEWS-project is te vinden op de website dutchpews.com.

Kind & Ziekenhuis door journalist Pieter Hoogesteijn

Magazine Kind & Zorg | December 2020