22 april 2020

Een probleem met je zorgverzekeraar, wat nu?

Heb je een probleem met je zorgverzekeraar? Bijvoorbeeld omdat je met je kind naar een specifieke arts wilt. Of omdat je de kosten voor geneesmiddelen van je kind niet vergoed krijgt. Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ helpt problemen tussen de consument en zorgverzekeraar op te lossen. Dit doet de SKGZ door bemiddeling en ook door geschilbeslechting.

Bemiddeling en geschilbeslechting door de SKGZ, hoe werkt dat?

Heb je een probleem waar je samen met de verzekeraar niet uitkomt? Dan kan de SKGZ bemiddelen. Bij bemiddeling luistert de Ombudsman Zorgverzekeringen naar je verhaal en naar dat van je zorgverzekeraar. Vervolgens kijken deskundigen van de SKGZ naar de wet- en regelgeving en je polisvoorwaarden. Ook kijken zij naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Op basis hiervan kijkt de Ombudsman of er een oplossing kan worden gevonden. Daarvoor kan de Ombudsman aanvullende vragen stellen aan jou of aan jouw verzekeraar.

Ben je niet tevreden met de uitkomst van de bemiddeling? Of wil je liever geen bemiddeling, maar meteen een bindend advies? Dan kun je de klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Dat is een laagdrempelig alternatief voor de rechter.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen behandelt je klacht. Hiervoor bekijkt de Geschillencommissie je dossier. Tijdens een zogenoemde hoorzitting krijg je de mogelijkheid je klacht toe te lichten. De zorgverzekeraar krijgt deze kans ook. Vervolgens geeft de Geschillencommissie een bindend advies. Zowel jij als de zorgverzekeraar moet zich aan dit bindende advies houden.

Bemiddeling door de Ombudsman is gratis. Je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie kost € 37. Krijg je gelijk van de Geschillencommissie? Dan krijg je deze kosten vergoed.

Je klacht voorleggen aan de SKGZ?

Dat kan. Wel is het belangrijk dat je jouw klacht ook eerst bij de zorgverzekering hebt ingediend. Vaak lost dat al veel problemen op. Leidt de klachtenprocedure bij de zorgverzekeraar niet tot een oplossing voor jou? Dan kun je de klacht voorleggen aan de SKGZ. Dit kan via het klachtenformulier op www.skgz.nl/klacht-indienen/. Je kunt de klacht ook indienen met een papieren klachtenformulier. Dit klachtenformulier kun je opvragen via het telefoonnummer: 088 900 6900. De SKGZ is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

Voorkom zorgverzekeringsproblemen voor je kind met deze tips

  1. Meld je kind direct na de geboorte aan bij een zorgverzekeraar. Doe je dat binnen 4 weken na de geboorte? Dan is je kind vanaf de geboorte verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor de basisverzekering! Voor een aanvullende verzekering kunnen andere regels gelden. Lees hiervoor de verzekeringsvoorwaarden goed.
  2. Voor de basisverzekering zijn kinderen gratis verzekerd. Wil je je kind aanvullend verzekeren? Vaak is dat ook gratis, maar niet altijd. Let daar vooraf goed op.

Wordt je kind behandeld in een ziekenhuis en wil je met je kind veranderen van zorgverzekeraar? En kies je voor een natura verzekering? Kijk dan of het ziekenhuis waar je kind behandeld wordt een contract heeft met de nieuwe zorgverzekeraar.