13 oktober 2020

Eigen kracht

Maandelijks op de nieuwsblog Kind & Zorg: een column van de Vakgroep Medisch Pedagogische Zorg Nederland over wat zij meemaken in de praktijk.

Thuis gaat het niet goed, de buikpijn is zodanig aanwezig dat het haar erg beperkt in haar functioneren. Ze slaapt door de buikklachten minimaal, is overdag erg vermoeid en heeft veel schoolverzuim.

Het gaat om Maud, een meisje van 14 jaar met buikpijn. Ze is al een tijd op de poli bekend met de ziekte van Crohn. De kinderarts maakt zich zorgen. Om meer zicht op de situatie te krijgen besluit ze tot opname en vraagt ons, de medisch pedagogische zorg, in consult om mee te kijken. Na uitvoerig overleg met de arts komen we tot de conclusie dat Maud zich thuis geen raad weet met de buikpijn. Ik stel voor om naast het medische traject hypnotherapie in te zetten. Naast de lopende onderzoeken wil ik Maud graag een handvat geven zodat ze zelf invloed kan uitoefenen op haar klachten. Ik ga in gesprek met Maud en ouders en leg mijn voorstel voor. Ze twijfelt, vindt het spannend, maar wil het samen met me aangaan.

Hypnotherapie kan ingezet worden door de medisch pedagogisch zorgverlener om stress, pijn en andere ongemakken te reduceren. Bij hypnose zetten we in op de innerlijke verbeelding (fantasie) van de patiënt. Met gebruik van positieve suggesties leren we de patiënt invloed uit te oefenen op zijn/haar klachten waardoor deze afnemen of zelfs te voorkomen zijn. Daarnaast versterken we de autonomie van de patiënt en zetten we de patiënt in zijn kracht.

Maud durft zich over te geven aan mij en aan de oefening. Het lukt haar vrijwel direct om goed te ontspannen. Al snel heeft ze een fijne plek in haar hoofd en kan ze mijn positieve suggesties tot zich nemen. Ze vindt een plek waar ze haar buikklachten kan omvormen en een plek waar ze rust in haar hoofd kan creëren. Na afloop ervaart Maud de oefening als ontspannend en helpend. We hebben de oefening opgenomen met haar mobiele telefoon zodat ze deze elke avond voor het slapengaan kan beluisteren. Op deze manier kan ze de oefening eigen maken en zelf toepassen wanneer dit nodig is.

In de loop van de week blijkt dat ze beter slaapt en met regelmaat de oefening zelf inzet.

Hanneke Heinen-Wilens
Vakgroep Medisch Pedagogische Zorg Nederland