22 maart 2024

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders wordt onderdeel van Kind & Ziekenhuis

Het ervaringskenniscentrum (Sch)ouders voor ouders van zorgkinderen gaat deel uitmaken van Stichting Kind en Ziekenhuis. De naam en de website van het ervaringskenniscentrum (www.schouders.nl) blijven gewoon bestaan, maar organisatorisch wordt (Sch)ouders een onderdeel van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Met ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kan Kind & Ziekenhuis ouders veel beter en gerichter ondersteunen dan (zoals nu) alleen via de eigen website, zegt directeur-bestuurder Hester Rippen-Wagner. “Een van de grootste pluspunten is dat Kind & Ziekenhuis gezinnen via (Sch)ouders op alle leefdomeinen kan informeren en ondersteunen. Dus niet alleen op het medische terrein, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld werk, onderwijs en gezinsleven.”

Complexe rol

(Sch)ouders werd zes jaar geleden opgericht door Kind & Ziekenhuis en de toenmalige patiëntenvereniging BOSK, met als doel ouders van zorgkinderen te ondersteunen in hun complexe en vaak belastende rol. Het ervaringskenniscentrum, gemaakt voor én door ouders, is uitgegroeid tot een breed online platform (www.schouders.nl) vol kennis, ervaringen, wegwijzers en tools. Behalve thema’s als de wereld van de zorg en wet- en regelgeving zijn dat ook onderwerpen als de ontwikkeling van je kind, onderwijs, het combineren van zorg en werk en tijd voor jezelf.

Belangenbehartiger

“Als je ouder van een zorgkind wordt, weet je vaak letterlijk niet wat je overkomt en waar je het zoeken moet,” zegt Bianca Hierck, platform-manager van (Sch)ouders en zelf moeder van een kind met een chronische aandoening. “Je wordt behalve ouder ook belangenbehartiger van je kind. Je weg daarin vinden vreet energie. Daarnaast wil je ook de rol van partner en ouder van andere kinderen goed blijven vervullen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk: jezelf niet wegcijferen en goed voor jezelf blijven zorgen. Op (Sch)ouders vind je blijvend ondersteuning via ervaringsverhalen, info, tools en indien nodig één-op-één contact. Het is echt dé wegwijzer voor gezinnen met een zorgbehoefte.”

“(Sch)ouders  geeft ouders erkenning voor de moeilijke rol die ze vervullen”

Dat (Sch)ouders onderdeel wordt van Kind & Ziekenhuis betekent ook dat de continuïteit van het platform beter gewaarborgd kan worden. Ook biedt (Sch)ouders voor Kind & Ziekenhuis een extra mogelijkheid om van kind en gezin te horen wat vanuit hun perspectief nodig is als het gaat om ondersteuning en belangenbehartiging.

Niet alleen

Bianca Hierck: “Het is voor ouders enorm belangrijk dat ze zich gezien en gehoord voelen. (Sch)ouders vervult daarin als platform voor en door ouders van zorgkinderen een belangrijke rol. Behalve waardevolle informatie en adviezen geeft het platform ouders ook een gevoel van erkenning voor de moeilijke rol die ze vervullen. Ouders weten: ze staan er niet alleen voor.”

Naar ervaringskenniscentrum (Sch)ouders:

www.schouders.nl

Met de Routekaart Zorg (afbeelding hieronder) op schouders.nl navigeer je als ouder van een zorgkind naar info, ervaringsverhalen en tools per leefdomein.

De Routekaart Zorg is te vinden op de homepage van schouders.nl.