10 maart 2023

Ervaringsmonitor: verhalen zeggen meer dan cijfers

In het project Een grote stem voor kleine mensen is een belangrijke rol weggelegd voor onze Ervaringsmonitor. Via dit online instrument delen kinderen hun zorgervaringen met Kind & Ziekenhuis en zorgprofessionals. Kinderen die meedoen aan het project kunnen laten weten of ze het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord en of ze dit terugzien in het zorgplan.

In de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis delen kinderen, jongeren en ouders hun ervaringen in de vorm van verhalen in plaats van cijfers. Er zijn aparte lijsten voor kinderen tot 12 jaar, voor kinderen tussen 12 en 18 jaar en voor ouders. Kinderen en ouders voegen zelf aan de hand van vragen ook interpretaties aan hun ervaringen toe. Bijvoorbeeld dat een bepaalde ervaring vertrouwen wekte, of juist zorgde voor onzekerheid of angst. Zorgorganisaties kunnen de Ervaringsmonitor gebruiken om na te gaan hoe kinderen hun zorg ervaren. Waar nodig kunnen ze verbeteringen doorvoeren.

Verhalen in plaats van cijfers

Kind & Ziekenhuis is tien jaar geleden gestart met het ontwikkelen van de Ervaringsmonitor vanuit de overtuiging dat verhalen veel meer zeggen dan cijfers. Hoe kind en gezin de zorg ervaart is veelal subjectief, en afhankelijk van vele persoonlijke factoren. Kind & Ziekenhuis wil die verhalen niet alleen ophalen om te delen met zorgorganisaties, maar ook om zelf goed te weten wat er leeft en speelt bij kinderen en jongeren die medische zorg ontvangen. Alleen met grondige kennis daarvan kan Kind & Ziekenhuis de stem van kind en gezin laten horen en hun belangen behartigen.

Via de Ervaringsmonitor, ontwikkeld met het bedrijf Storyconnect, kunnen kinderen en ouders continu hun ervaringen delen. Zorgorganisaties die meedoen kunnen via een interactief digitaal dashboard (storyboard) op elk gewenst moment de verhalen van een periode naar keuze zien. In duidingssessies geeft Kind & Ziekenhuis vervolgens aan wat de verhalen zeggen over de kwaliteit van de zorg: wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten. Desgewenst komt Kind & Ziekenhuis langs voor een workshop waarin dit kan worden doorgesproken.

Aanpassingen

Speciaal voor het project Een grote stem voor kleine mensen zal de Ervaringsmonitor iets worden aangepast. Daardoor kunnen kinderen en jongeren die meedoen aan het project aangeven of ze door de inzet van de gesprekstools ervaren dat hun stem wordt gehoord. Ook kunnen ze vertellen of ze het gevoel hebben dat ze – dankzij de tools – volwaardig meebeslissen en of ze vinden dat het zorgplan inderdaad aansluit bij hun wensen en behoeftes. De aanpassingen worden in overleg met kinderen, jongeren en ouders doorgevoerd.

Ook na het project kunnen zorgorganisaties de Ervaringsmonitor gebruiken om na te gaan of kinderen en jongeren gehoord worden, meebeslissen en de zorg krijgen die in hun leven past.

Meer weten over de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis?

Ga naar kindenziekenhuis.nl/academy