8 augustus 2018

Kindgerichte zorg vraagt expertise, tijd en aandacht

Expertiseprofiel medisch pedagogisch zorgverlener

Het is van groot belang dat in elk ziekenhuis voldoende medisch pedagogisch zorgverleners werken. Deze beroepsgroep begeleidt en ondersteunt kinderen en ouders in het ziekenhuis, zodat ze minder angst en onzekerheid ervaren, minder snel een trauma oplopen en sneller genezen. Er is nu voor het eerst een beschrijving van wat het vak inhoudt: een expertiseprofiel. Doel van het expertiseprofiel is erkenning van medisch pedagogisch zorgverleners als paramedische beroepsgroep, zodat ze kunnen worden opgenomen in het BIG-register.

In tegenstelling tot het belang van de functie staat medisch pedagogische zorg vaak niet op de beleidsagenda’s van kinderafdelingen en kinderziekenhuizen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. Kinderen hebben ook in het ziekenhuis het recht om verzorgd en begeleid te worden door gespecialiseerde professionals.

Het expertiseprofiel is gebaseerd op onderzoek naar de wensen en behoeften van kind en gezin en naar de wijze waarop medisch pedagogisch zorgverleners in ziekenhuizen worden ingezet. Het is ontwikkeld door Stichting Kind en Ziekenhuis en de Vakgroep Medisch
Pedagogische Zorg. In het profiel staan de ontwikkelingen die het vakgebied heeft doorgemaakt, de taken van de beroepsgroep en randvoorwaarden en aanbevelingen voor een goede uitvoering van het vak. Het expertiseprofiel is een grote stap in professionalisering en profilering van het vakgebied.

Met het expertiseprofiel willen Kind & Ziekenhuis en de Vakgroep Medisch Pedagogische Zorg het vak onder de aandacht brengen op politiek niveau.

Het vak bevindt zich op de scheidslijn tussen Zorgverzekeringswet en Jeugdwet. Mede hierdoor is de functie een ‘service’ van het ziekenhuis die nergens gedeclareerd kan worden. Erkenning als paramedische beroepsgroep zou betekenen dat ziekenhuizen de zorg officieel in hun beleid kunnen opnemen, dat de zorg door zorgverzekeraars wordt vergoed en officieel onderdeel wordt van de medische kindzorg.

Download het expertiseprofiel medisch pedagogisch zorgverlener