gezinsgerichte-zorg

19 oktober 2016

Expertisepunt van start voor kinderen met intensieve zorgvraag

Sinds 1 oktober is er een laagdrempelig expertisepunt voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Ouders, verzorgers en professionals kunnen voortaan met vragen aankloppen bij het Meldpunt Juiste Loket.

Het Meldpunt Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Men kan onder meer contact met het Meldpunt opnemen voor de volgende zaken:

  • U weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit vervolgens kunt regelen;
  • U vraagt zich af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is;
  • U vraagt zich af of er sprake is van IKZ.

Zowel ouders, verzorgers als professionals kunnen voor dergelijke en andere vragen of knelpunten contact opnemen met het Meldpunt. Daarbij is het ten aanzien van deze zorg en ondersteuning voor kinderen vanaf 1 oktober mogelijk dat medewerkers van het Meldpunt op huisbezoek of naar betrokken instanties gaan.

Werkwijze

Wanneer u contact opneemt met het Meldpunt kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
Website: www.juisteloket.nl