27 augustus 2019

Face IT voor jongeren: Online support voor jongeren met aandoeningen of letsel wat hun uiterlijk beïnvloedt

Ruim 250.000 jongeren in Nederland leven met een aandoening of letsel wat hun uiterlijk beïnvloedt. De oorzaken van die zichtbare aandoening kunnen heel verschillend zijn. Deze kunnen aangeboren zijn en/of het gevolg zijn van een huidaandoening, een trauma, een ziekte of een medische behandeling. Een zichtbare aandoening kan gepaard gaan met lastige sociale situaties. Denk bijvoorbeeld aan aangestaard worden, opmerkingen krijgen of gepest of buitengesloten worden.

Leven met een zichtbare aandoening is dus niet altijd even makkelijk. Een deel van de jongeren met een zichtbare aandoening ontwikkelt dan ook psychologische klachten. Onder andere een negatief zelfbeeld en sociale angstklachten komen bij deze groep regelmatig voor. Deze klachten lijken bij jongeren met een zichtbare aandoening vaker voor te komen dan bij leeftijdsgenoten.

Ondanks dit verhoogde risico op psychische klachten is er tot op heden geen geschikt programma om deze jongeren te helpen. Om die reden is Face IT voor jongeren ontwikkeld. Dit online programma is in Engeland bij het Centre for Appearance Research ontwikkeld in samenwerking met jongeren met een zichtbare aandoening en professionals met expertise op het gebied van zichtbare aandoeningen.

Face IT voor jongeren geeft jongeren handvatten om lastige sociale situaties en lastige gedachten aan te pakken. Het programma is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een zichtbare aandoening.

Face IT voor jongeren bestaat uit acht sessies. Door middel van uitleg, plaatjes, video’s en opdrachten leren jongeren vaardigheden om hun emotionele weerbaarheid te versterken. Elke sessie duurt 30 tot 60 minuten. Op de achtergrond kijkt een getrainde psycholoog mee.

Doe ook mee aan het onderzoek

Op dit moment wordt het programma getest in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Uit eerste resultaten blijkt dat het programma positief gewaardeerd wordt door jongeren. Vanaf augustus is een groot onderzoek gestart, waaraan 200 jongeren deelnemen. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of het programma effectief is in het verminderen van angstklachten en het verbeteren van het lichaamsbeeld. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname aan het onderzoek.

Meer weten?

www.faceitvoorjongeren.nl