24 maart 2020

FAQ kindzorgprofessionals

Op deze pagina verzamelen wij informatie en het meest relevante nieuws voor FAQ kindzorgprofessionals over corona. Scrol naar beneden voor de diverse onderwerpen. Het meest actuele bericht staat bovenaan.

16 maart 2021

Beste GGD’s, denk na over kindvriendelijke Coronatesten en teststraten!

Steeds meer kinderen worden op Corona getest. Alleen al in de eerste week van maart ging het om bijna 60.000 kinderen. De meest gebruikte test is de test met het lange wattenstaafje, de diepe neuswat. Veel kinderen vinden deze niet prettig en soms helaas ook traumatisch. Er zijn meerdere alternatieven, waar sommige teststraten ook al gebruik van maken. Kinderartsen pleiten inmiddels voor het gebruik van een minder diepe neustest voor kinderen of voor de speekseltest met de sabbel-wat om kinderen minder te belasten.

Ook zien we steeds meer initiatieven bij lokale GGD’s tot aparte kinderteststraten. Teststraten waar tijd wordt genomen voor het kind en het kind comfortabel kan zitten. En waar de ouder het kind kan ondersteunen, wat niet lukt in een autoteststraat. Kind & Ziekenhuis staat achter beide ontwikkelingen en roept alle GGD’s in Nederland op om dit ook te overwegen.

Tips om kindgerichter te testen

 • neem angst bij kinderen altijd serieus;
 • gebruik minder belastende vormen van testen dan de diepe neuswat;
 • zet medewerkers in met ervaring met kinderen;
 • Leg materialen uit het zicht van kinderen klaar;
 • neem de tijd voor het testen;
 • leg goed uit wat je gaat doen, zonder woorden met negatieve verwachtingen te gebruiken (gebruik bijvoorbeeld woorden als “kriebelen” of “kietelen” in je neus) ;
 • betrek de ouder bij het testen;
 • zorg dat kinderen afgeschermd zitten van anderen tijdens de test;
 • en dat zij bij voorkeur niet in een wachtrij hoeven te wachten;
 • zorg voor afleiding tijdens de handeling, wat al kan met een vraag over iets leuks of een poster aan de muur waar je wat over vertelt;
 • en geef kinderen achteraf een compliment en vraag hoe het ging.

Daarnaast is het van groot belang dat een kind nooit wordt gedwongen om een test te ondergaan. Kleine aanpassingen in de manier van testen kunnen voor kinderen een groot verschil maken!

Infosheet Ouders | Als je kind getest wordt

8 februari 2021

Update COVID-19 en kinderen met een chronische ziekte

Bij kinderen met een chronische ziekte of aandoening verloopt een infectie met het coronavirus over het algemeen niet ernstiger dan bij gezonde kinderen. Indien een kind niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit zeer waarschijnlijk ook niet zo zijn door het coronavirus.

Wel kan een infectie bij sommige ziekten tot ‘ontregeling’ van die ziekte leiden; net als tijdens andere virusinfecties dient deze ‘ontregeling’ als het kan te worden voorkomen en kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Dit staat in een update van het document ‘SARS-CoV-2 besmetting (coronavirus; COVID-19) bij kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of aandoening’.

Lees hier over de update

8 februari 2021

Advies testen kinder op COVID-19 bijgesteld

Het NVK COVID-19 team heeft het advies voor het testen van kinderen op COVID-19 opnieuw bijgesteld. Het advies is nu als volgt:

Basis-adviezen met betrekking tot testen op COVID-19 van kinderen die worden gezien op de SEH of polikliniek:

 • Alle kinderen met luchtwegklachten (dus ook alleen verkoudheidsklachten), tenzij passend bij bekende onderliggende problematiek
 • Alle kinderen met koorts e.c.i.
 • Alle kinderen met een huisgenoot die COVID-19 positief is
 • Alle kinderen met symptomen die passen bij het inflammatoir syndroom (PIMS)

Daarnaast alle kinderen met een opname-indicatie en:

 • Acuut verlies van reuk of smaak
 • Astma-exacerbatie
 • Gastro-enteritis

Vooral bij jonge kinderen wordt geadviseerd om gebruik te maken van een speekseltest. Indien die niet beschikbaar is, wordt geadviseerd een neuswat in plaats van een nasopharynxwat af te nemen.

Ga hier naar de stroomdiagram

11 december 2020

Leidraad Behandelopties COVID-19, NVK, versie 24-11-2020

Lees meer…

17 november 2020

Aanpassing beleid bij neonaten en een COVID-19-positieve moeder

Het beleid bij neonaten en een COVID-19-positieve moeder is:

 • Op zaal geen COVID-19-verdachte of bevestigde ouders.
 • In een box kan worden overwogen om in overleg met de afdeling infectiepreventie een COVID-19-bevestigde ouder met alle voorzorgsmaatregelen (mondneusmasker [IIR], schort, handschoenen) bij hun “zieke” neonaat op bezoek te laten komen.
 • Een gezonde neonaat mag inroomen bij een COVID-19-bevestigde moeder. Bij voorkeur zo snel mogelijk naar huis. Indien moeder en kind in dezelfde kamer verblijven wordt buiten de verzorging een afstand van minimaal 1,5 meter geadviseerd. Bij verzorgen en het geven van borstvoeding is goede handhygiëne en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker een vereiste/belangrijk advies.

21 oktober 2020

Zwangerschap en Covid-19: kennis en onderzoek

Op een speciale pagina deelt College Perinatale Zorg the lessons learned over Covid-19 en zwangerschap. Er worden momenteel meerdere (wetenschappelijke) onderzoeken uitgevoerd naar dit thema. Zodra resultaten bekend zijn, zullen zij deze hier ook delen.

Lees meer…

16 oktober 2020

Nieuw advies COVID-19 testen bij kinderen

Het NVK COVID 19-team heeft het advies voor het testen van kinderen op COVID-19 opnieuw bijgesteld. De leeftijdsgrens is onder meer losgelaten. Dit naar aanleiding van meldingen van kinderartsen uit diverse delen van het land van COVID-positieve kinderen die zich met koorts of milde luchtwegklachten presenteerden, waarbij het regelmatig kinderen betrof jonger dan 6 maanden.

Het advies is nu als volgt:

Basis-adviezen met betrekking tot testen op COVID-19 van kinderen die worden gezien op de SEH of polikliniek:

 • alle kinderen met matige en ernstige luchtwegklachten (hoesten en benauwdheid)

Daarnaast alle kinderen met een opname-indicatie en:

 • milde luchtwegklachten (loopneus, niezen en keelpijn)
 • koorts e.c.i.
 • symptomen die passen bij het inflammatoir syndroom (PIMS)
 • astma-exacerbatie
 • een huisgenoot die COVID-19 positief is

Aanvullende test-adviezen indien kind afkomstig uit regio in NL met hoge COVID-19-prevalentie (niveau 3, “ernstig”)

 • kinderen met gastro-enteritis en opname-indicatie
 • kinderen met koorts e.c.i.

Klik hier voor de beslisboom

29 juni 2020

Je kind testen op corona? Ja of nee?

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan zich vanaf 1 juni 2020 laten testen. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. De test met een wattenstaafje diep in de neus en keel duurt maar kort, maar is niet prettig. Bekijk de infographic voor een juiste afweging.

Infographic ‘Je kind testen op corona?’

Persbericht ‘Kinderen testen op corona?’

5 juni 2020

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK’s) | uitkomst vragenlijst

Begin mei stuurde Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) een vragenlijst uit naar de professionals van de zeven NIK’s, om een beeld te krijgen hoe zij de COVID-19 situatie ervaren, wat ze tegenkomen en welke vragen/zorgen ze hebben. De uitkomsten van die vragenlijst:

Lees meer…

3 juni 2020

Conclusie RIVM: kinderen beperkte rol in verspreiding coronavirus

Het RIVM publiceerde de eerste resultaten van een onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen wat betreft het coronavirus. Onderzoekers volgden 54 gezinnen met een of meer coronapatiënten en concludeerden dat kinderen inderdaad geen belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Lees meer…

18 mei 2020

Testbeleid uitgebreid

Mensen uit nieuwe doelgroepen kunnen zich vanaf 18 mei laten testen op het coronavirus. Zij worden alleen getest als zij klachten hebben en door een arts zijn gezien of doorverwezen.

Lees meer over het testbeleid

Testbeleid uitgebreid

18 mei 2020

COVID-19 en zwangerschap

Het standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed is gepubliceerd op de site van de Federatie Medisch Specialisten.

Lees meer…

13 mei 2020

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK’s) | update per 13 mei

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.

Via de link kun je lezen op welke wijze de 7 NIK’s in Nederland tijdens de coronacrisis bereikbaar zijn en welke andere relevant informatie zij mee willen geven aan kind en gezin. Alsmede hoe de geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding is in tijden van corona. Lees meer 

 • Veel tips, boeken, potcasts, filmpjes en meer, gemaakt door rouw- en verliestherapeuten: Lees meer

2 april 2020

Landelijk beleid van de JGZ ten aanzien van de COVID-19 pandemie

Lees meer

2 april 2020

DigiBib.Jeugd: ook over multiprobleem gezinnen

In de digitale bibliotheek jeugd van Captise, DigiBib.Jeugd, zijn zo’n 6.000 documenten opgenomen. Snel en handig doorzoekbaar. Ze houden dit dagelijks bij. Veel hogescholen, organisaties en beleidsinstanties hebben een abonnement

Lees meer

30 maart 2020

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen tijdens coronacrisis

Tijdens de huidige COVID-19-crisis nemen de zorgen over de veiligheid van kinderen in kwetsbare gezinnen toe. Als NVK zijn we van mening dat extra aandacht voor deze kwetsbare groep noodzakelijk is om collateral damage door de huidige coronamaatregelen te voorkomen. Veel organisaties – waaronder de Kindertelefoon, het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en de jeugdzorg – delen deze toegenomen zorg. Namens de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK), waar dit onderwerp hoog op de agenda staat, wijzen we je graag op het document ‘Kwetsbare kinderen en corona’ en in het COVID-19-dossier. Hierin vind je handvatten om deze gezinnen als kinderarts te helpen.

Lees meer

30 maart 2020

Het centrale communicatiepunt ten aanzien van COVID-19 voor de JGZ-professionals.

Lees meer

20 maart 2020

FAQ: Frequently Asked Questions van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Lees meer

20 maart 2020

FAQ, beleid, richtlijnen en nieuws over de geboortezorg en corona.

Lees meer