18 oktober 2018

Drie genomineerden Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ 2018 bekend

Op 30 oktober wordt er tijdens het symposium ‘Net dat beetje extra’ door Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis de award Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2018 uitgereikt.

Diverse kinderverpleegkundigen die het kind en gezin echt zien als gelijkwaardige partner in de zorg en dat tot uiting laten komen in de praktijk, zijn hiervoor genomineerd. De kinderverpleegkundigen zijn genomineerd door kinderen, ouders en collega’s.

De jury van Stichting Kind en Ziekenhuis heeft uit alle aanmeldingen 3 genomineerden gekozen. De kinderverpleegkundige met de meeste stemmen zal op 30 oktober de award in ontvangst mogen nemen en zich een jaar lang Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van 2018 mogen noemen!

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindzorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders, waarbij kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Van ‘Family Centered Care’ naar ‘Family Integrated Care’ betekent een verschuiving van kind en gezin betrekken en het gezinsleven zo normaal mogelijk door laten gaan zonder scheiding van kind en ouders, naar een model van kind en gezin waarbij het gezinsleven centraal staat en het gezin als gelijkwaardig partner opgenomen wordt in het zorgteam. Op 30 oktober maken we de kinderverpleegkundige bekend die hier het verschil in maakt!

Meer informatie over het symposium: www.netdatbeetjeextra.nl

De 3 genomineerden

Bianca Bouwman – Maartenschool Ubbergen

Waarom is zij dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2018?

Op de Maartenschool in Ubbergen nabij Nijmegen, herkent iedereen ze meteen; de kinderverpleegkundigen die vanaf de minuut dat de kinderen de school binnen gaan, direct paraat staan. Ze nemen medicatie en voeding in ontvangst, sluiten sondevoeding af en aan, checken even bij een kind dat misselijk is van de nieuwe medicijnen. Ze helpen bij pufjes, doorspuiten en katheteriseren, staan leerkrachten en ouders te woord. Ze bespreken mailtjes van de ouders om de zorg goed af te stemmen op hoe het thuis gaat. Want dat is belangrijk, dat de zorg op school naadloos aansluit op de zorg thuis. En dat doen ze geweldig! En er is altijd even een momentje voor het kind zelf, bijvoorbeeld om de nieuwe racerunner te bekijken!

Ricky Hahn – Kindteam Dichtbij

Waarom is zij dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2018?

Het Kindteam van Dichtbij is een verandering aan het doorvoeren waarin de ouders met het kind de regie voeren over de zorg van het kind. Dit gebeurt met veel  kennis van gezinsgerichte zorg en transparantie. Ouders zijn aanwezig bij MDO met alle disciplines rondom hun kind. Veiligheid bieden om eerlijk te kunnen zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

Schoolvervoer van meisje van 8 jaar met trachea canule. Probleem met cultuur en moeder voelde zich gepasseerd en niet gehoord. Na overleg met ouders  en Turkse thuiszorgorganisatie werden de problemen helder. Ouders denken mee in een gezamenlijke app en moeder overlegt met alle betrokkenen over de zorg.

Riet Strik-Albers

Waarom is zij dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2018?

Voor Riet is als het om ‘haar’ kinderen gaat niks te veel en is laagdrempelig bereikbaar. Ze staat klaar en probeert alle lijnen goed te laten verlopen en is de daadwerkelijke spin in het web voor haar patiënten, ouders/verzorgers en behandelaren in en buiten het ziekenhuis. Riet zorgt ervoor dat mijn zoon zich geen nummer voelt ze luistert naar hem en begeleidt hem met zijn angsten en obstakels. Ze is direct en ontzettend lief voor hem. Riet is een verpleegkundige die voor zowel groot als klein de vraagbaak is rondom afweerstoornissen en behandeling. Niets is haar te veel! Omdat dit specialisme niet op de voorgrond is, net als Riet, wordt het nu tijd om daar verandering in te brengen. Riet is wat ons betreft verpleegkundige van het jaar!

Voorbeeld uit de praktijk

We gaan 1x per jaar met zijn allen op controle. Riet is er dan voor mij maar ook voor mijn zussen van 14 en 16. De laatste leert ze hoe ze straks op de volwassenpoli behandeld zal worden, transitiepoli heet dat. Ook legt ze mama dingen uit want die heeft ook een afweerstoornis. Ze is er écht voor het hele gezin gewoon!