19 mei 2020

Goed voorbereid naar de afspraak in het ziekenhuis!

Kinderen met een (chronische) aandoening en hun ouders moeten regelmatig naar een afspraak in het ziekenhuis. Het voorbereiden van zo’n afspraak is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alles wat relevant is voor het kind en ouders, ook aan bod komt. Om hierbij te helpen ontwikkelde het KLIK team van het Amsterdam UMC in samenwerking met de Cyberpoli educatieve video’s voor kinderen en ouders. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk via de KLIK website.

Uit gesprekken met jonge patiënten en hun ouders komt regelmatig naar voren dat tijdens de afspraak met de zorgverlener niet alles besproken wordt wat belangrijk is voor hen. Onderwerpen die vaak niet besproken worden, zijn bijvoorbeeld de thuissituatie, seksualiteit, psychosociaal functioneren en toekomstperspectieven. Dit is jammer, want hierdoor heeft de zorgverlener niet altijd een volledig beeld van hoe het met kind en ouders gaat en kan er geen optimale zorg of juiste doorverwijzing plaatsvinden. Het kan voor kind en ouders ook heel frustrerend zijn dat sommige onderwerpen niet worden besproken.

Om deze reden zijn educatieve video’s ontwikkeld. In deze video’s, waarvan een versie voor kinderen en een versie voor ouders is, worden tips gegeven over hoe je je goed kan voorbereiden op de afspraak met de zorgverlener. Met het gebruik van deze tips, wordt het hopelijk gemakkelijker om tijdens de afspraak met de zorgverlener wél aan bod te laten komen wat kind en ouders belangrijk vinden. In het filmpje voor kinderen worden ook de ‘3 Goede Vragen’ voor kinderen en jongeren genoemd die zijn ontwikkeld door Stichting Kind en Ziekenhuis, deze zijn hier te zien.

Video voor kinderen

Video voor ouders