Communiceren met kids in de zorg do's en don'ts

15 juni 2017

Handreiking communiceren met kinderen in de zorg: Do’s & Don’ts

Goede communicatie met kinderen leidt tot zorg die beter aansluit bij de behoeften van het kind. En beter afgestemde zorg leidt tot betere gezamenlijke besluitvorming en minder angst, verdriet, paniek en boosheid bij kinderen. Hoe doe je het goed, en wat moet je vooral niet doen? Je vindt het in de Handreiking voor zorgprofessionals ‘Communiceren met kids in de zorg’.

Communiceren met kinderen werkt anders dan met volwassenen. Ze verschillen anatomisch en fysiologisch en reageren emotioneel anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Kinderen en adolescenten willen graag meebeslissen over onderzoeken en behandelingen, en wettelijk hebben ze het recht om in elk geval geïnformeerd te worden. In artikel 5 van Handvest Kind & Ziekenhuis staat het zo: “Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.”

Het goed informeren en betrekken van kinderen is in het belang van zorgprofessionals. Uit onderzoek is gebleken dat ze daardoor meer bereid zijn om mee te werken aan een behandeling, pijnlijke behandelingen geduldiger ondergaan, minder boosheid ervaren, hun ziekte en behandeling beter begrijpen en beter herstellen. Kinderen laten participeren in het zorgproces leidt tot zorg die beter aansluit bij hun behoeften.

Voor kinderen is praten met zorgprofessionals vaak spannend en ingewikkeld. Ze willen eigenlijk niet bezig zijn met praten over hun ziekte, opties en behandeling. Maar het gaat om hun leven, en hun mening zou dus voorop moeten staan. Hier is voor zorgprofessionals een belangrijke taak weggelegd. Stop met te veel en te ingewikkeld praten en verdiep je in de emotionele behoeften en cognitieve mogelijkheden van peuters, schoolkinderen en tieners. Daar wordt iedereen beter van.

Uitgangspunten voor goede communicatie met kinderen:

  • kinderen zijn geen kleine volwassenen
  • kinderen hebben recht op de beste medische zorg

De wettelijke rechten van kinderen per leeftijdsgroep:

  • 0 t/m 11 jaar: kinderen dienen informatie te ontvangen; ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
  • 12 t/m 15 jaar: kinderen en ouders dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven.
  • 16 t/m 18 jaar: adolescenten dienen informatie te ontvangen en toestemming te geven. Medische geheimhouding geldt ook voor ouders en verzorgers.

 

Voorbeelden van do’s en don’ts