29 maart 2017

Iedereen op online cursus ‘Co-patiënt’ voor betere zorg

Mensen die slecht of ingewikkeld nieuws verwachten van een arts, nemen al vaak iemand mee de spreekkamer in, want ‘twee horen meer dan één’. Toch valt dat nog weleens tegen. Met de emotionele ondersteuning van de zieken zit het meestal wel goed, maar de begeleiders zouden inhoudelijk meer kunnen betekenen bij zo’n gesprek. Je kunt je voorbereiden, bijvoorbeeld door middel van een korte online cursus ‘Co-patiënt’ waarmee je onder meer slimme vragen kunt leren te stellen.

Stichting ZoBeter ontwierp de minicursus op basis van haar ‘methode Co-patiënt’, een ondersteuningsmethode die wij in samenwerking met Zilveren Kruis in onder andere het Erasmus MC in Rotterdam hebben getest met Co-patiëntvrijwilligers en ernstig zieke patiënten. Het positieve resultaat was aanleiding voor een oproep uit de Tweede Kamer om dit gedachtegoed breder in te zetten.

Beluister het fragment

De stichting wil de zorgsector, maar ook het bedrijfsleven benaderen met een oproep om mee te werken aan de bevordering van het verschijnsel Co-patiënt en aan de toegankelijkheid van de cursus voor iedereen.

‘Als iedereen één dag zou ervaren wat het is om ernstig ziek te zijn, zou de zorgkwaliteit spectaculair verbeteren…”

Niet alleen de zieke heeft wat aan de Co-patiënt, ook de zorg kan er doelmatiger door worden. Het kan leiden tot betere spreekkamergesprekken, minder twijfels, gezamenlijke besluitvorming met artsen over de behandelkeuzes, navolging van behandeladviezen en een sneller herstel van patiënten. Het bedrijfsleven kan meeprofiteren van dat snellere herstel. Daarom zouden zorgsector èn bedrijfsleven het Co-patiëntschap moeten bevorderen.

Oproep: steun het initiatief voor een minicursus Co-patiënt

Om dit te kunnen bereiken roept de stichting iedereen in Nederland op om haar initiatief voor een minicursus Co-patiënt op zobeter.nl of haar Facebookpagina te steunen.

De stichting hoopt ook dat mensen voor Co-patiënt willen ‘leren’ om vreemden te begeleiden, omdat sommige mensen niemand hebben om mee te nemen. De oprichters van stichting ZoBeter deden als mantelzorger zelf ervaringen op en riepen ZoBeter in het leven.