10 augustus 2016

Impasse standaard geboortezorg snel doorbreken

Al twee jaar werken alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg samen aan een Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, maar in april bleken de verloskundigen zich niet in de standaard te kunnen vinden. Daardoor komt snelle invoering van de standaard in gevaar.

Ook Kind & Ziekenhuis, Patiëntenfederatie NPCF en patiëntenorganisatie VSOP werken aan de standaard mee. Dat heeft onder meer geleid tot kwaliteitscriteria die zijn gebaseerd op de wensen van zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen willen bijvoorbeeld weten wie verantwoordelijk is voor hun zorg, en ze willen probleemloos van zorgaanbieder kunnen veranderen. Ook vinden ze het belangrijk dat zorgverleners optimaal samenwerken in een interprofessioneel geboortezorgteam en met de zwangere. De zorgstandaard maakt dit mogelijk.

De samenwerking in netwerken is ook nodig om vermijdbare babysterfte verder omlaag te brengen. Kind & Ziekenhuis vindt het belangrijk dat de standaard er komt en is dan ook blij met het initiatief van minister Schippers om alle partijen aan tafel te roepen, zodat het conflict kan worden uitgepraat.