21 april 2017

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise zetten samen een landelijk kenniscentrum op voor kinderpalliatieve zorg. Het kenniscentrum wordt een landelijk netwerk van zorgprofessionals met acht speerpunten: consultatie, regionale netwerken, richtlijnen, onderzoek, beleid, zorgprojecten, kennis-voorlichting en opleiding.

Het belangrijkste doel van het kenniscentrum is het delen en vernieuwen van kennis over palliatieve zorg, bijvoorbeeld met wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen medisch-inhoudelijke kennis, maar ook kennis over kwaliteit van leven en het verminderen van lijden. Kinderpalliatieve zorg is anders dan palliatieve zorg voor volwassenen omdat jaarlijks veel minder kinderen dan volwassenen overlijden en omdat de aandoeningen waaraan ze overlijden meestal anders zijn. Bovendien kunnen kinderen vaak niet zelf beslissen, het zijn de ouders die beslissingen nemen. Om ouders en zorgprofessionals daarbij goed te kunnen begeleiden, is specialistische kennis nodig. Die kennis wordt gebundeld in het kenniscentrum. De start is gepland voor begin 2017.

Informatie: info@kinderpalliatief.nl