19 juli 2019

Van gewoon kind zijn soepel over naar volwaardig volwassen

Gewoon kind zijn. Kinderdingen doen. Dat is wat kinderen willen. Ook als ze ziek zijn. Ook als ze na opname of poliklinisch bezoek buiten het ziekenhuis kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving nodig hebben. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) helpt kind en gezin om vanuit eigen regie de zorg goed te organiseren. Zorg zo nodig, waar nodig. Oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Elk kind heeft er recht op, zoals beschreven in ons Handvest Kind & Zorg. Toch is integrale kindzorg niet altijd vanzelfsprekend.

Het MKS borgt de continuïteit van zorg op de vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling. Het gaat om integrale kindzorg, thuis én in het ziekenhuis, in vier fasen: Verwijsboom, Hulpbehoeftenscan, Zorgplan en Afsluiten zorg. We hebben samen met onze partners instrumenten ontwikkeld zoals een opleiding, handreikingen, een kennisbank en een individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg, we hebben het MKS in proeftuinen getoetst en samen met zorgprofessionals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’ ontwikkeld. Nu is het tijd voor de volgende stap. We hebben een mooie kennisbank voor (kind)zorgprofessionals, organisaties en regio’s die zelf aan de slag gaan met integrale kindzorg volgens het MKS. De kennisbank helpt bij het regelen van de juiste zorg op de juiste plek en is te vinden op integralekindzorgmetmks.nl. Ben jij hierin al stappen aan het zetten als kind, jongere, ouder of (zorg)professional?

Het belangrijkste is dat jongeren zelf de regie leren nemen over de zorg rondom hun chronische aandoening

Ook overkoepelend zijn nog slagen te maken. Bijvoorbeeld in fase 4 van het MKS: het afsluiten van de zorg. Het afsluiten en vooral het regelen van goede nazorg en overdracht is een uitdaging. Ook de transitie van kindzorg naar volwassenzorg kan beter. Het
belangrijkste is dat jongeren zelf de regie leren nemen over de zorg rondom hun chronische aandoening. Zodat ze zich niet in het diepe gegooid voelen en de overgang naar de volwassenzorg soepel verloopt. Wij hebben hiervoor als Kind & Ziekenhuis een
peerbuddytraject ontwikkeld, uiteraard samen met jongeren.

Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die de transitie al hebben meegemaakt. Ze worden gekoppeld aan kinderen die net overgaan van de kindzorg naar de volwassenzorg en ondersteunen het jongere kind als ‘peer’, gelijke. Het concept is ontwikkeld in een door Fonds Nuts Ohra gefi nancierd project en succesvol gebleken. We hebben onder meer een peerbuddytraining ontwikkeld en de ontwikkelde producten zijn bewezen succesvol en klaar om ingebed te worden binnen een ziekenhuis. Laat het weten
als je hiermee aan de slag wilt!

Maar dit is nog niet genoeg… een gedragen kwaliteitsstandaard met een goed implementatieplan is hard nodig om transitiezorg voor eens en altijd goed te regelen, en dit gaat er nu komen! Waarom dit zo belangrijk is in de ogen van een jongere legt Tamara van
onze Landelijke KinderAdviesRaad uit in haar brief. Kortom: we zijn een stap dichter bij nóg betere zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van kinderen, jongeren en ouders.

Hester Rippen,
Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis

Eigen rubriek | Stichting Kind en Ziekenhuis