12 augustus 2015

Kinderformularium ‘als een app’

Het Kinderformularium is een handige website met onafhankelijke informatie over werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelgebruik bij kinderen. De meeste medicijnen zijn niet geregistreerd voor kinderen. Daardoor is er weinig informatie en kunnen artsen en apothekers geen goede afweging maken tussen effectiviteit en veiligheid. Het Kinderformularium vertaalt conclusies van wetenschappelijk onderzoek naar praktische informatie voor artsen en apothekers. Het geeft informatie over eigenschappen van medicatie, beschikbare toedieningsvormen, contra-indicaties bij kinderen en bij volwassenen en doseringsadvies voor kinderen per leeftijdscategorie. Het is mogelijk om te zoeken op een specifiek geneesmiddel of op groepen geneesmiddelen.

De nieuwe site Kinderformularium heeft een zogenoemd responsive ontwerp. Dit betekent dat de website zich automatisch aanpast aan het apparaat waarmee u de website bezoekt: een gewone desktop, een tablet of een smartphone. In het instructiescherm van het Kinderformularium kunt u nalezen hoe u de site ‘als een app’ op het beginscherm van uw smartphone kunt plaatsen. De huidige iPhone en Android app komen hiermee te vervallen. Het Kinderformularium is een gezamenlijk project van apothekers (KNMP), ziekenhuisapothekers (NVZA), kinderartsen (NVK) en zorgverzekeraars (ZN). Zij zijn ook de financiers.

www.kinderformularium.nl