1 februari 2022

Kwaliteitsstandaard Transitiezorg bevordert soepele overgang

Goed nieuws voor alle kinderen met een chronische aandoening. De Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg is nagenoeg gereed. Daarmee staat op papier wat zorgorganisaties zouden moeten doen om de overgang van kindzorg naar volwassenenzorg soepeler te laten verlopen. En hoe ze dat kunnen doen. Nu is het aan zorgorganisaties zelf om daar invulling aan te geven.

Ieder kind met een chronische aandoening krijgt ermee te maken: de overgang van de kindzorg naar de volwassenenzorg vanaf je 18e verjaardag. En dat gaat lang niet altijd even soepel. Plotseling zit je tegenover een onbekende arts, in plaats van de kinderarts die je soms al je hele leven kent. Je ouders gaan niet meer mee, de zorgprofessionals hebben minder tijd, ze kennen jou en je aandoening minder goed en ze verwachten van jou als volwassene een zelfstandige houding. Terwijl je juist rond je 18e ook al op andere terreinen in een overgangsfase zit. Zoals die van middelbare school naar vervolgonderwijs of naar werk.

Uit beeld

Niet iedere jongere is precies op zijn of haar 18e aan die overgang toe. Maar die verjaardag is wel de exacte grens tussen beide zorgsystemen. En omdat deze zoveel van elkaar verschillen, kunnen er problemen ontstaan. Sommige jongeren verschijnen na de overgang naar de volwassenenzorg niet meer op afspraken en raken uit beeld bij zorgverleners, zo is uit onderzoek gebleken.

Maar in bestaande richtlijnen en protocollen is nauwelijks aandacht voor transitiezorg. Daarom startten JongPIT, de NVK en het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) twee jaar geleden met het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg.
Doel is om aan alle zorgorganisaties duidelijk te maken wat goede transitiezorg is en hoe je dat kunt organiseren. Zoals het aanstellen van een transitiecoördinator, zorgen voor een warme overdracht en het houden van gezamenlijke spreekuren.

Verder bevat de Kwaliteitsstandaard vooral aanbevelingen en goede voorbeelden uit de praktijk, vertelt projectleider Dunya Dreesens van KIMS. Bij de lancering zullen er ook praktische tools beschikbaar komen, maar vervolgens moeten zorgorganisaties zelf aan de slag. Dreesens hoopt dat de Kwaliteitsstandaard vooral leidt tot meer bewustwording. Bij zorgprofessionals, maar ook bij verzekeraars en beleidmakers. “Deze zorg moet er gewoon komen”, zegt Dreesens. “We moeten deze jongeren met z’n allen in staat stellen die adolescentiefase goed door te komen.”

Kind & Ziekenhuis en transitiezorg

Kind & Ziekenhuis is betrokken bij de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard. Verder heeft Kind & Ziekenhuis de Peerbuddy methode ontwikkeld en gewerkt aan implementatie hiervan. Hierin worden jongeren met een aandoening door een leeftijdsgenoot begeleid in het proces van zelf meer regie nemen over je aandoening en je zorg. Zorgorganisaties kunnen gratis aan de slag met de materialen. Op de afgelopen Landelijke KinderAdviesRadendag was Transitie naar de volwassenenzorg het onderwerp van de dag. Alle KAR’s gaan hier extra aandacht aan besteden.

Magazine Kind & Zorg | December 2021