17 juni 2016

Laat zwangere zelf de zorgverlener kiezen

Zwangere vrouwen moeten zelf kunnen beslissen door wie ze de zwangerschap laten begeleiden en waar. Het moet niet zo zijn dat ze automatisch aan een ziekenhuis of gynaecoloog vastzitten als ze kiezen voor een bepaalde verloskundige. De keuze moet te allen tijde aan de vrouw zelf zijn, ook als ze tijdens de zwangerschap van begeleiding wil wisselen.

DikkeBuikPatiëntenfederatie NPCF is het daarmee van harte eens. “Voorop moet staan dat zwangere vrouwen zelf kunnen kiezen wie ze aan hun bed willen hebben”, zegt, directeur Dianda Veldman. “Wij denken op dit moment mee hoe dat gestalte kan krijgen. Maar voor ons staat buiten kijf dat de vrouw beslist en dat het geld nooit leidend mag zijn in de geboortezorg.”

Alle zorg uit één potje

De minister wil een systeem waarbij de geboortezorg in één tarief in de zorgverzekering wordt opgenomen. Uit dat vaste tarief moeten alle kosten worden betaald die met de zwangerschap en geboorte samenhangen. Stichting Kind en Ziekenhuis en de Patiëntenfederatie NPCF steunen dat idee, maar vindt wel dat de keuzevrijheid van vrouwen niet in het geding mag komen. Dianda Veldman: “Wij denken dat een vast tarief de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners ondersteunt en stimuleert. Dat verhoogt de kwaliteit van zorg.”

Het geld mag in die keuze daarin ook geen belemmering zijn.

“Laat het zorggeld gaan waar de zwangere heen wil.”

Dat schrijven Stichting Kind en Ziekenhuis, Patiëntenfederatie NPCF, het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en andere organisaties aan de Tweede Kamer. Die praat volgende week over geboortezorg en de financiering daarvan.

Kijk hier voor de brief aan de Tweede Kamer (pdf) >>

Meer info:
> Zie ook Impasse rond geboortezorg is slecht voor zwangere vrouwen

> Bekijk hier de rapportage Cliëntperspectief kwaliteit integrale geboortezorg