21 juni 2019

Lancering ‘Dutch PEWS systeem’ voor Nederlandse ziekenhuizen tijdens NVK congres

Op 21 juni is op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een nieuw, landelijke Paediatric Early Warning Score (PEWS)-systeem gelanceerd. Het Dutch PEWS-systeem bestaat uit een scorekaart van vitale functies en een escalatieplan. Doel is klinische achteruitgang van zieke kinderen vroegtijdig te detecteren en tijdig een behandeling in te zetten. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik bij alle kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Stichting Kind en Ziekenhuis was een van de ontwikkelaars.

Het Dutch PEWS-systeem bestaat uit een set parameters voor het meten van vitale functies en een flexibele schil, die ziekenhuizen ruimte geeft om extra – voor hun situatie relevante – parameters toe te voegen. Ook bevat het een escalatieplan met afspraken over escaleren en de-escaleren van zorg en levert het ‘worry sign’ (/niet-pluis-gevoel) van ouders een verhoging van de escalatie op.

Brede Behoefte aan gestandaardiseerde PEWS bij ziekenhuizen

Op dit moment bestaan er veel verschillende PEWS-systemen: in 68 Nederlandse ziekenhuizen worden maar liefst 45 verschillende versies van PEWS gebruikt, met in totaal 20 verschillende klinische uitkomsten die gemeten worden. Landelijk, eenduidig gebruik van een gevalideerd PEWS-systeem bevordert de communicatie binnen en tussen ziekenhuizen én faciliteert onderzoek naar de effectiviteit van PEWS. Kinderartsen en verpleegkundigen gaven dan ook aan ook behoefte aan een gestandaardiseerde set PEWS.

Het onderzoek

Het Dutch PEWS-systeem is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Nivel, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Stichting Kind en Ziekenhuis en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Het project is gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Ongeveer 300 kinderartsen en kinderverpleegkundigen namen deel aan een Delphi-onderzoek en er is een focusgroep gehouden met ouders van zieke kinderen. De komende tijd zal een landelijke werkgroep zich bezighouden met de implementatie van het Dutch PEWS-systeem in de Nederlandse ziekenhuizen.

Nieuwsgierig naar het Dutch PEWS systeem? Bekijk de Infographic ‘Dutch PEWS’ en lees het interview met de kinderarts en projectleider Joris Fuijkschot.