Rapport belang kinderafdeling

23 januari 2020

Leeftijdsgrens voor kinderafdeling achttien jaar?

Kinderen tot en met achttien jaar kunnen het best verpleegd worden op een kinderafdeling. Kinderen willen minder betutteld worden en de overgang naar de volwassenenafdeling verdient extra aandacht. Ook het concept adolescentiegeneeskunde dient nader verkend te worden. Die aanbevelingen staan in het rapport Geschiktheid van een kinderafdeling van Kind & Ziekenhuis.

De Verenigde Naties Conventie voor de Rechten van het Kind is het meest geratificeerde verdrag in de geschiedenis van de rechten van de mens. Ook de handvesten van Kind & Ziekenhuis zijn erop gebaseerd. Het verdrag geeft duidelijk weer welke rechten zieke kinderen hebben, maar niet in elk land en elke zorginstelling wordt naar die rechten gehandeld.

Discussie

Hoewel kinderen onder de achttien jaar meestal automatisch opgenomen worden op een kinderafdeling, wordt in sommige ziekenhuizen over de leeftijdsgrens gediscussieerd. Het komt steeds vaker voor dat oudere kinderen op een volwassenenafdeling worden geplaatst of dat volwassenen en jongeren tot 23 jaar op een kinderafdeling worden opgenomen. Kind & Ziekenhuis heeft laten onderzoeken wat (kind)zorgprofessionals, kinderen, ouders/verzorgers en managers de voor- en nadelen vinden van een kinderafdeling en tot welke leeftijd een kinderafdeling geschikt is. Nederlandse kinderen, ouders en zorgprofessionals hebben hierover hun mening gegeven en ervaringen gedeeld in zowel kwalitatieve interviews als met een vragenlijst onder een groter publiek.

Betuttelend

Alle deelnemers waren het erover eens dat de zorg rond de emotionele en fysieke behoeften van het kind gepland moet worden en dat informatie begrijpelijk moet zijn voor zowel kind als ouders. Kinderen dienen altijd verzorgd te worden door in kinderen gespecialiseerde professionals, maar kinderen vinden zorgprofessionals soms te betuttelend. Ze willen ondersteund worden in hun streven naar zelfstandigheid.

Over het algemeen vonden de respondenten dat kinderen alleen in speciale gevallen op volwassenafdelingen verzorgd mogen worden. Hoewel sommigen geen bezwaar hebben tegen het vrijwillig opnemen van jongvolwassenen op kinderafdelingen, vinden anderen dat dit de veiligheid van de jongere kinderen in gevaar brengt. De algemene conclusie van het onderzoek is dan ook dat kinderen tot achttien jaar het best op een kinderafdeling verzorgd kunnen worden en dat (jong)volwassenen daar geen plek hebben. Jongvolwassenen hebben andere behoeften waar zowel de kinder- en volwassenafdeling niet aan voldoen. Het concept adolescentiegeneeskunde dient daarom verder verkend te worden.

Rapport Geschiktheid kinderafdeling

Lees het rapport in het Engels of de Nederlandse samenvatting: kindenziekenhuis.nl/rapportkinderafdeling

Magazine Kind & Zorg – november 2019