31 oktober 2022

Meander Medisch Centrum verbetert artsenvisite voor kinderen en ouders

Op de afdeling kindergeneeskunde van Meander Medisch Centrum in Amersfoort onderzochten artsen en verpleegkundigen afgelopen jaar samen met Kind & Ziekenhuis hoe de dagelijkse artsenvisite verbeterd kon worden. Met succes. Kinderen en ouders hebben nu vooraf beter inzicht in het doel en het verloop van het gesprek. Ook is er nu meer ruimte om aan het zorgteam te vertellen hoe ze het verblijf op de kinderafdeling ervaren.

De artsenvisite is het dagelijkse moment waarop artsen en verpleegkundigen met kind en ouders bespreken hoe het gaat en wat de volgende stappen in het behandelplan zijn.

Om na te gaan of de bestaande werkwijze wel het juiste beeld oplevert, zowel bij kind en ouders als bij het zorgteam, werd in Meander Medisch Centrum in Amersfoort die werkwijze tot in detail in kaart gebracht en besproken. Zo werd ontdekt hoe deelnemers aan de artsen visite met en van elkaar kunnen leren om nog meer duidelijkheid voor iedereen te creëren.

Stichting Kind en Ziekenhuis maakte als vertegenwoordiger van de patiënt deel uit van het multidisciplinaire onderzoeksteam.

Poster

Het onderzoek bracht een paar duidelijke verbeterpunten aan het licht. Kinderen en ouders bleken behoefte te hebben aan duidelijkheid vooraf over het doel en de structuur van het gesprek. Daarom werd een poster ontwikkeld waarop helder staat aangegeven welke onderwerpen wanneer en door wie worden besproken.

Ook werd kinderen en ouders de suggestie gedaan om hun vragen vooraf op het whiteboard te schrijven. Verder noteert het zorgteam aan het eind van de visite voortaan de criteria voor ontslag op het whiteboard. Dat waarderen kinderen en ouders zeer. Ze maken er vaak een foto van en appen die dan naar familie thuis.

“Het noteren van de ontslagcriteria op het whiteboard wordt zeer gewaardeerd. Kinderen en ouders maken er een foto van en appen die naar huis.”

Een eenvoudig, maar belangrijk verbeterpunt was het omdraaien van de volgorde van de onderdelen van de artsenvisite. In de oude werkwijze werd steeds eerst aan kind en ouders gevraagd hoe het met hen ging. In hun antwoorden bleken kinderen en ouders vaak ook allerlei medische informatie te verwerken, waardoor de verpleegkundigen eigenlijk nog maar weinig toevoegden aan het gesprek.

Daardoor voelden verpleegkundigen zich minder onderdeel van de visite. Kinderen en ouders bleken het erg belangrijk te vinden gehoord te worden, maar ze vonden het geen probleem als eerst de verpleegkundigen hun zegje zouden doen en daarna zij pas.

Impact van de opname

Het omdraaien van die volgorde had meerdere effecten, schrijft kinderarts Margot Ernst-Kruis in een blog over het project op de website van MeanderMC.

“De ouders konden beter vertellen wat de impact van de opname voor hun en hun kind betekende en welke vragen en zorgen zij hebben. Doordat de verpleegkundigen hun rol weer terugkregen veranderde er nog meer. De voorbereiding werd beter, hun positie in de kamer veranderde en zij voelden zich meer betrokken. Het viel mij op dat door een relatief eenvoudige verandering er veel meer dan beoogd veranderde in positieve zin.”

Het onderzoeksproject in Meander Medisch Centrum werd mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw in het kader van het programma Safety-II en veiligheidsergonomie.

Meer weten over het onderzoek en de resultaten?

Blog van kinderarts Margot Ernst-Kruis op de website van ZonMW

Onderzoek tilt artsenvisite op de kinderafdeling naar nog hoger niveau

Visite met de patiënt, leren van praktijkvariatie: een explorerend actieonderzoek naar de werkzame elementen van Safety II

Download de poster

 width=