25 maart 2015

Meer hersenletsel dan gedacht

Hersenletsel bij kinderen komt vaker voor dan gedacht, en de gevolgen zijn ingrijpender. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Arend de Kloet. De Kloet, psycholoog bij Sophia Revalidatie in Den Haag, bracht voor het eerst de omvang van niet-aangeboren hersenletsel in kaart, aan de hand van ziekenhuisgegevens.

Uit zijn onderzoek blijkt dat in ons land dagelijks zeker vijftig kinderen hersenletsel oplopen. Dat wordt vaak niet herkend omdat de kinderen goed lijken te herstellen, maar later ontstaan problemen. De Kloet: ‘We hadden wel een vermoeden dat de aard en omvang van het probleem werd onderschat, maar nu weten we dat zeker. Lang is gedacht dat jonge hersenen beter herstellen, maar het omgekeerde is vaak waar. Hersenschade op jonge leeftijd kan de ontwikkeling ernstig verstoren. Een kind kan bijvoorbeeld prikkels niet filteren, kan zich niet concentreren of gedraagt zich impulsief. Vooral bij grote veranderingen, zoals bij de overgang naar de middelbare school of uit huis gaan, kan dat tot problemen leiden. En vaak wordt de link met het hersenletsel niet gelegd.’

Er is nog te weinig bekend over nietaangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren, betoogt de psycholoog, en ook over de beste behandeling. ‘Samen met het Erasmus MC en het LUMC gaan we daarom kinderen met hersenletsel beter registreren en volgen. Ook om snel te kunnen ingrijpen als ze vastlopen in het gezin, met vrienden of op school.’