10 mei 2017

Meer mogelijkheden voor chemotherapie thuis voor kinderen

Doorbraak door samenwerking Emma Kinderziekenhuis AMC, KinderThuisZorg en Mediq

Kinderen die een oncologische behandeling bij het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam
volgen, hebben in het kader van een pilot de mogelijkheid gekregen om chemotherapie thuis
toegediend te krijgen. Hiervoor kwamen verpleegkundig specialisten kinderoncologie van
KinderThuisZorg bij hen langs om te bepalen of hun fysieke toestand toediening van chemotherapie
toeliet. Mediq zorgde voor veilige aflevering van het toedieningssysteem en de door het Emma
Kinderziekenhuis bereide medicatie. “Kinderen en hun ouders hoeven minder vaak naar het
ziekenhuis te komen voor chemotherapie. Dit maakt de behandeling minder belastend”, zegt
dr. Marianne van de Wetering, kinderoncoloog en chef de clinique van de afdeling Kinderoncologie
in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Samen met verpleegkundig specialist Charlotte Beukhof heeft
zij deze pilot gecontroleerd en begeleid.

Minder belastend

Eerder konden kinderen met leukemie al een klein deel van hun chemotherapie thuis toegediend
krijgen. Dit wordt nu ook mogelijk gemaakt voor andere soorten chemotherapieën die alleen
toegediend mogen worden na beoordeling van bloeduitslagen, lichamelijk onderzoek en een
voorgesprek. Een unieke ontwikkeling op het gebied van zorg voor zieke kinderen buiten het
ziekenhuis. “De kinderen kunnen gewoon in hun eigen leefomgeving blijven en brengen minder tijd
in het ziekenhuis door. Hierdoor stijgt de kwaliteit van leven en daalt de sociale belasting.
Tegelijkertijd versterkt deze samenwerking de brug tussen het ziekenhuis en thuis”, aldus Van de
Wetering.

Behandelingen door verpleegkundigen met specialisatie kinderoncologie

KinderThuisZorg heeft als eerste kinderthuiszorgorganisatie in Nederland verpleegkundig
specialisten met de specialisatie kinderoncologie in dienst. “Deze verpleegkundig specialisten
verzorgen de oncologische behandelingen thuis bij patiënten. In het verleden moesten de kinderen
voor deze behandelingen wekelijks of soms nog vaker naar het ziekenhuis”, zegt Natascha Kok,
verpleegkundig specialist kinderoncologie en -comfortzorg bij KinderThuisZorg.

Veilige zorg in vertrouwde omgeving

“Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huis staat of valt met een goede organisatie en
samenwerking”, benadrukt Xander Schrage, directeur Mediq Tefa. “De zorg van het ziekenhuis moet
naadloos overlopen in veilige zorg thuis. Hiertoe hebben we met KinderThuisZorg en Emma
Kinderziekenhuis AMC een integrale aanpak ontwikkeld. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden om in
een vertrouwde omgeving de best mogelijke zorg te bieden.”

Gewoon de hele dag naar school

Om de kwaliteit te waarborgen, hebben Emma Kinderziekenhuis AMC, KinderThuisZorg en Mediq
gedurende drie maanden een pilot uitgevoerd. Roemer (8) en Justin (8) hebben hieraan
meegewerkt. Beide kinderen zijn te volgen op www.deproeftest.nl. “Ik hoop dat deze test kan
doorgaan, dat zou heel fijn zijn”, vertelt Roemer. “Omdat het thuis is, kan ik gewoon de hele dag
naar school”, zegt Justin. Tijdens de pilot is onderzocht of het gewenste effect wordt bereikt.
Hiertoe hebben ouders op vaste momenten vragenlijsten over de kwaliteit van leven en sociale
belasting ingevuld.

Gezien de positieve resultaten van de pilot ligt het voor de hand om deze aanpak voort te zetten.
Zorgverzekeraars worden daarom uitgenodigd om chemotherapie in de thuisomgeving te steunen.
Dan kan deze zorgoplossing wellicht ook bij andere kinderziekenhuizen geïntroduceerd worden.

Al jaren stimuleert Stichting Kind en Ziekenhuis zorg in eigen omgeving zoals ook te lezen in onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg. Het mede door het ons en KinderThuisZorg ontwikkelde Medische Kindzorgsysteem (MK) gaat er voor zorgen dat dit straks in heel Nederland mogelijk wordt.