23 maart 2021

Midterm review gepubliceerd: de strategische agenda van de geboortezorgpartijen onder de loep

De midterm review is het resultaat van een intensief traject waarin de geboortezorgpartijen en het College Perinatale zorg (CPZ) de eigen strategische agenda hebben geëvalueerd. Een belangrijk moment, want de helft van de looptijd van de strategische agenda is verstreken.

Veel gebeurd maar nog niet klaar

De geboortezorgzorgpartijen hebben in deze midterm review vastgesteld dat er ontzettend veel is gebeurd in de integrale geboortezorg en dat de geboortezorg met recht een voorloper is op het gebied van netwerkzorg. Maar er is ook vastgesteld dat we er nog niet zijn. In de transitie naar integrale geboortezorg zijn nog niet alle hobbels genomen, ook in de komende jaren gaat het bij de invoering van integrale geboortezorg nog over complexe vraagstukken die integraal en in samenhang moeten worden opgepakt.

Ambitie

De strategische agenda is destijds zeer ambitieus opgesteld. Deze halftijdse evaluatie laat zien dat de agenda voor koers en energie heeft gezorgd, voor voortgang en progressie.

Het evaluatieproces heeft voor hernieuwd elan en eigenaarschap gezorgd, bij alle deelnemende partijen. Vastgesteld is dat een aantal doelen nog niet voor 2023 behaald zullen zijn, ook niet kúnnen zijn, maar ook dat de koers van de agenda houvast geeft om de integrale geboortezorg tot 2023 verder te ontwikkelen en implementeren.

Doelen

In de evaluatie wordt specifiek bij elke ambitie uit de strategische agenda stilgestaan. Deelambities en resultaten worden nauwgezet benoemd. Daarnaast is het review van het belang van preventie, de stem van de cliënt, de lessen van corona en de noodzaak om het thema technologie groter te maken. De complexiteit van het huidige landschap, in samenhang met actuele vraagstukken als capaciteit, slagkracht en organisatie, maken een integraal plan nodig voor het tijdperk vanaf 2023.

Download midterm view

Bron: College Perinatale Zorg