Kinderbrandwondencentrum

2 februari 2023

“MKS stáát bij ons in Beverwijk, we weten elkaar te vinden”

Kitty Stoker over Medische Kindzorg Samenwerking in het Kinderbrandwondencentrum

 

Kitty Stoker is kinder- en brandwondenverpleegkundige in het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. Sinds een paar jaar werkt het centrum, onderdeel van het Rode Kruis Ziekenhuis, volgens de MKS-werkwijze. Dat zorgt voor positieve reacties bij kinderen en hun gezinnen.

Kitty spreekt op 20 april op het MKS-Middagsymposium ‘Hun leven, onze zorg’.

Drie jaar geleden mocht de kinder- en dagbehandelingsafdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis de Zilveren Smiley van Kind & Ziekenhuis in ontvangst nemen. “Om dit te bereiken hebben we als team ontzettend hard gewerkt aan het optimaliseren van de kind- en gezinsgerichte zorg”, vertelt Kitty. “Het invoeren van Medische Kindzorg Samenwerking was hier een belangrijk onderdeel van. Nu, drie jaar later kan ik zeggen dat MKS staat. Zorg door de muren van het ziekenhuis heen.”

Goud waard

Het Kinderbrandwondencentrum ziet kinderen uit heel Nederland. De korte lijnen met KinderThuisZorg, ook werkzaam in het hele land, zijn goud waard. “Laatst was een moeder in paniek omdat zij de zorg voor haar kind thuis niet goed kon inrichten. Ik heb toen gebeld met KinderThuisZorg en na 5 minuten was het opgelost. De volgende dag al kwam er een verpleegkundige bij het kind thuis om de wondverzorging te doen. Zo simpel kan het zijn. Daar ben ik dan wel echt trots op. Dat we zo snel adequaat kunnen handelen en het op de juiste wijze kunnen inrichten, voor kind en gezin. MKS stáát, we weten elkaar te vinden.”

Nazorg

“Ook vanuit de gezinnen krijg ik positieve reacties. Iedere donderdag heb ik nazorggesprekken met kinderen en gezinnen. Ik vraag dan hoe het gaat school en op de voetbalclub. Daarnaast heb ik aandacht voor de ouders of andere kinderen in het gezin. Wij zorgen ervoor dat de gezinnen na vertrek uit het ziekenhuis thuis worden begeleid in de verzorging van het kind. Je merkt dan ook dat ouders vrij snel de verzorging zelf kunnen overnemen en er ook aan toe zijn dit zelfstandig op te pakken.”

Kinderbrandwondencentrum

Niet complex

“Ik ervaar de MKS-werkwijze niet als ingewikkeld, want dat ís het ook niet. Wat je doet is de juiste zorg organiseren voor kind en gezin. Wij hebben als team gekeken wat er nodig is om het proces vloeiend te laten verlopen. Je pakt eruit wat voor jou werkbaar is. Ook heb ik een protocol geschreven, zodat iedere verpleegkundige weet wat de werkwijze is en tot wie ze zich kunnen richten bij verschillende zorgvragen.”

Samenwerken

“Samen met KinderThuisZorg hebben we tijdens het invoeringstraject een online symposium georganiseerd voor alle betrokkenen. Over de behandeling en medebehandeling van kinderen met brandwonden, het Kinderbrandwondencentrum, de begeleiding van kinderen en ouders en de nazorg na het ziekenhuis, waar de zorg thuis doorgaat. Dit heeft ontzettend goed gewerkt, want hierna wist men elkaar te vinden en wordt de zorg thuis ook goed ingericht.”

Wat je aandacht geeft, groeit

“Dat geldt ook voor MKS. We gaan daarom binnenkort het symposium herhalen, zodat we ook nieuwe mensen en diegenen die het toen gemist hebben bereiken. Het blijft belangrijk om te delen wat het belang van MKS is, want elk kind verdient goede zorg op de juiste plek.”

KinderThuisZorg: “ Zo eenvoudig kan MKS zijn”

Het Kinderbrandwondencentrum Beverwijk heeft samen met KinderThuisZorg de Medische Kindzorg Samenwerking geïmplementeerd op de afdeling. Vanuit KinderThuisZorg coördineert Carina de Munck de samenwerking met de (kinder-) ziekenhuizen.

“Ongeveer drie jaar geleden kwamen wij in contact met het Kinderbrandwondencentrum. Wij werken standaard volgens de MKS-werkwijze, want alleen zo krijgen kind en gezin de juiste zorg. Met de collega’s in Beverwijk zijn we heel praktisch gaan kijken: wat is er nodig thuis, waar hebben kinderen en gezinnen behoefte aan en wat is voor de afdeling werkbaar?”

“Eigenlijk hebben we alleen de overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg en andersom verbeterd en afspraken gemaakt hoe we contact hebben met elkaar. Wat schrijf je op zodat kind en gezin niet opnieuw het verhaal hoeven te vertellen? Met wie koppelen wij terug als er vanuit huis vragen zijn? Het is een mooi voorbeeld hoe eenvoudig het invoeren van MKS kan zijn. Je kijkt naar het kind en het gezin, en van daaruit ga je het regelen. We hadden er maar een paar Teams-overleggen voor nodig.”

“De voorbeelden die Kitty noemt zijn mooi. Dat ze vanuit de gezinnen terughoort dat de zorg goed geregeld is. Dat is waar het om gaat. We draaien rondom kind en gezin met de vraag: wat hebben zij nodig. Dát is de kracht van MKS.”

Kitty Stoker en Carina de Munck vertellen op het MKS-Middagsymposium ‘Hun leven, onze zorg’ op 20 april in Soest hoe MKS in Beverwijk is ingericht.

Nog niet aangemeld? Doe het dan nu! Ga naar kindenziekenhuis.nl/symposium-mks