3 augustus 2021

MKS in de praktijk: KinderThuisZorg (KTZ)

Het MKS wordt al veelvuldig in de praktijk gebruikt, toch verschilt het sterk per organisatie en per afdeling in hoeverre het MKS wordt toegepast. Carina de Munck, kinderverpleegkundige en coördinator in betere samenwerking bij KinderThuisZorg, vertelt over hun ervaring met het MKS.

Vanuit KinderThuisZorg werken we al lang met het MKS en hebben we deze werkwijze inmiddels in al onze processen meegenomen. MKS betekent voor ons dat we een goede samenwerking aangaan met alle organisaties die te maken hebben met het kind en gezin. Het is hierbij belangrijk dat er constant aandacht is voor de eigen regie van het kind en het gezin. Er moet over de muren van de kinderleefdomeinen heen gekeken worden en intensiever worden samengewerkt om de beste zorg voor het kind te realiseren. Het MKS is een mooie methodiek om dit doel te bereiken, het is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om integrale kindzorg te bewerkstelligen.

De kinderverpleegkundige is een belangrijke schakel in het MKS. De kinderverpleegkundigen inventariseren de zorg- en hulpbehoefte van kind en gezin en zijn intensief betrokken bij het gehele proces. Er wordt veel aandacht gegeven aan het zorgplan, hierin leggen we vast welke zorg het kind krijgt en met welke reden deze zorg wordt ingezet. Dit digitale plan is in te zien door kind, ouder en kinderarts en is ingedeeld op de vier kinderleefdomeinen: medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. Bij het opstellen hiervan zijn kind en ouder nauw betrokken en wordt er breder gekeken dan alleen de medische zorg.

Een voorbeeld van de meerwaarde van het MKS is te zien bij een premature baby die wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Het kind heeft vaak weken in het ziekenhuis gelegen en voor ouders is ontslag vaak een grote stap. Wij leveren dan zorg aan huis, maar we komen nooit alleen voor de losse verpleegkundige handeling. Je moet het hele plaatje bekijken en daarom is het belangrijk dat we van tevoren met elkaar overleggen over de aanpak. Zonder goede overdracht staan we voor de deur bij mensen en hebben we geen idee wat we gaan aantreffen. Om goede zorg te kunnen leveren bij mensen thuis is het belangrijk om de context te weten waarin het kind zich bevindt en waar je als zorgverlener in terechtkomt.

Lees het volledige artikel…