MKS Meerjarenstrategie

13 december 2022

MKS: passende zorg voor ieder kind in de eigen omgeving

Medische Kindszorg Samenwerking (MKS) zorgt ervoor dat kinderen met een zorgvraag en hulpbehoefte na het ziekenhuis zorg en ondersteuning ontvangen die in hun leven past. Dankzij de MKS-werkwijze is dit voor veel kinderen al realiteit. In 2026 moet de MKS-werkwijze overal gemeengoed zijn, zodat alle kinderen die dat in de eigen omgeving nodig hebben zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften.

Dat schrijven de MKS-partijen in de vandaag gepubliceerde documenten Resultaten en impact MKS 2014 – 2022 en Meerjarenstrategie 2023 – 2026. Hierin wordt de impact beschreven van MKS op kind en gezin, de beroepsgroepen, het werkveld en de maatschappij alsmede de resultaten tot nu toe van de ontwikkeling en implementatie van MKS. In de merenjarenstrategie beschrijven wij als MKS-partijen onze 8 standpunten voor de komende jaren. Zoals:

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Kinderen reageren in lichamelijk en emotioneel opzicht anders op ziekte en letsel. Hierdoor is er specialistische kennis nodig die ook zijn eigen richtlijnen en standaarden kent. Kinderen verdienen een bijzondere positie binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de zorg in Nederland! Naast zorg is passende ondersteuning met hulpmiddelen, vervoer en onderwijs cruciaal.

Als MKS-partijen hebben we onze standpunten in de merenjarenstrategie gekoppeld aan de thema’s van het Integraal Zorgakkoord. Kind & Ziekenhuis werkt bij de totstandkoming van Medische Kindzorg Samenwerking samen met BINKZ, het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorgKinderverpleegkunde.nl, de NVK en V&VN Kinderverpleegkunde. In de documenten zetten wij als MKS-partijen op een rij welke resultaten sinds 2014 zijn bereikt en welke strategie de komende periode zal worden gevolgd.

Standaard werkwijze

Medische Kindszorg Samenwerking (MKS) is de standaard werkwijze voor het organiseren van zorg en ondersteuning die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. Momenteel stimuleren Kind & Ziekenhuis en de overige MKS-partijen dat zorgorganisaties en andere betrokkenen de MKS-werkwijze implementeren, onder meer middels adviesvisitaties en communicatiecampagnes.

Naar het document Resultaten en impact MKS 2014 – 2022

Naar het document Meerjarenstrategie 2023 – 2026